05.11 – Lekcja 6 (4/2016) – Przekleństwo bez przyczyny?