07.10 – LEKCJA 1 (4/2017) – Apostoł Paweł w Rzymie