07 | 14.05 Przymierze z Abrahamem

Studium Hope Channel

Nadzieja TV

Wersja audio: