09.02 – LEKCJA 6 (1/2019) – Opieczętowany lud Boży