1.06 / PIĄTEK / II DZIEŃ OBRAD

1 czerwca 2018 15:55

Zakończenie XXII Zjazdu Kościoła

Na koniec ostatniej sesji Przewodniczący Kościoła wyraził słowa podziękowania dla przybyłych, organizatorów i obsługi technicznej całego Spotkania. Obrady XXII Zjazdu zostały zakończone tuż przed godziną 16:00.

1 czerwca 2018 15:50

Przewodniczący Kościoła, Ryszard Jankowski zaprosił nową Radę Kościoła do wspólnej modlitwy, w której prosił o błogosławieństwo dla tych osób.

1 czerwca 2018 15:44

Sprawozdania Sekretariatów

Delegaci, podczas ostatniej sesji Zjazdu, obradują nad sprawozdaniami poszczególnych sekretariatów i instytucji kościelnych. Raporty dyrektorów wspomnianych podmiotów zostały jednogłośnie przyjęte przez delegatów.

1 czerwca 2018 15:40

Nowa Rada Kościoła

Komitet nominacyjny zaproponował nowy skład Rady Kościoła – został on przegłosowany przez delegatów i zatwierdzony na najbliższą kadencję. W skład Rady Kościoła wchodzą z urzędu: Przewodniczący Kościoła, Sekretarz Kościoła, Skarbnik Kościoła, Przewodniczący Diecezji Wschodniej, Przewodniczący Diecezji Południowej, Przewodniczący Diecezji Zachodniej. Kolejnymi członkami Rady zostali:
1. Reprezentant pastorów: Marek Jankowski
2. Reprezentant Instytucji Kościelnych: Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej
3. Jarosław Klimkiewicz – DW
4. Małgorzata Rykucka – DW
5. Włodziemierz Tarasiuk – DW
6. Joanna Pieszka – DP
7. Jonasz Recmanik – DP
8. Tomasz Jesionek – DP
9. Waldemar Pachocki – DZ
10. Marian Cała – DZ
11. Małgorzata Pająk – DZ

1 czerwca 2018 15:00

Propozycje składu Rady Kościoła

Komitet Nominacyjny przystąpił do trzeciej części raportu na początku piątej sesji po przerwie. Zalecił nowemu Zarządowi Kościoła, aby wybrał nowych sekretarzy oddziałowych.

1 czerwca 2018 12:55

Przerwa obiadowa

W godzinach 13:00 – 15:00 następuje przerwa w obradach. Po tym czasie delegaci przystąpią do ostatniej, piątej sesji Zjazdu.

1 czerwca 2018 12:40

Wyniki głosowania

Rezultatem kolejnego oddawania głosów jest uznanie pastora M.A. Szklorza na stanowisko Skarbnika Kościoła w RP. Pastor Maksymilian przyjął zaproponowane mu stanowisko na następną kadencję.

1 czerwca 2018 12:35

Propozycja na stanowisko Skarbnika Kościoła

Komitet Nominacyjny przedstawia drugą część swojego raportu. Zarekomendowano na stanowisko Skarbnika pastora Maksymiliana Adama Szklorza. Delegaci przystępują do głosowania.

1 czerwca 2018 12:34

Wynikiem głosowania delegatów jest przyjęcie pastora Marka Rakowskiego na stanowisko Sekretarza Zarządu Kościoła w RP.
Nowo wybrany Sekretarz podzielił się słowem komentarza na wynik głosowania, przyjmując zaproponowane mu stanowisko. 12:30

1 czerwca 2018 12:24

Propozycja na stanowisko Sekretarza Kościoła

Na stanowisko Sekretarza Kościoła zaproponowano pastora Marka Rakowskiego. Odbywa się głosowanie.

1 czerwca 2018 12:20

Wrócił Komitet Nominacyjny i ogłosił swoje sprawozdanie składające się z trzech części: propozycja Sekretarza, propozycja Skarbnika i przedłożenie rekomendacji dla nowego Zarządu Kościoła.

1 czerwca 2018 12:20

Zmiany w statucie

Głosowanie nad statusem. Większością głosów przyjęto proponowane zmiany.

1 czerwca 2018 11:46

Zmiany statutu

Sekretarz Marek Rakowski ciągle wyjaśnia, jakie zmiany proponuje się wraz z ich uzasadnieniem, aby zostały zatwierdzone przez Zjazd. Tłumaczy on także, co potencjalne zmiany będą oznaczały w ujęciu pragmatycznym.

1 czerwca 2018 11:33

Zatwierdzenie strategii

Na koniec składania wniosków delegaci przeszli do głosowania nad zaproponowaną strategią, która jednogłośnie została przyjęta. Zjazd przechodzi do rozmów na temat statutu Kościoła

1 czerwca 2018 11:11

Delegaci a propozycja strategii

Pojawiło się kilkanaście zapytań, wniosków, uwag, pytań i postulatów dotyczących proponowanej strategii.

1 czerwca 2018 10:37

Rozmowy

Następuje prowadzenie rozmów dotyczących zaprezentowanej strategii Kościoła. [fot. Daniel Stasiak]

1 czerwca 2018 09:57

Plan obrad

Delegaci wracają na wczorajsze tory przebiegu programu. Przedstawiono następujące kwestie, które zostaną ustalone przez Zjazd: strategia Kościoła, wprowadzenie zmian w statucie Kościoła oraz przyjęcie wniosków i sprawozdań Sekretariatów przez delegatów.

Sekretarz Kościoła Marek Rakowski w pierwszej kolejności wyjaśnił hasło „Twórz więzi, inspiruj, zmieniaj” jako motto strategi na najbliższe lata. Kolejnym krokiem było szczegółowe omówienie tej strategii i uroczyste wnioskowanie do delegatów o przyjęcie omówionego planu. [fot. Łukasz Słociak]

1 czerwca 2018 09:54

Słowem wstępu…

III sesja została otwarta słowem zachęcającym skierowanym przez Przewodniczącego Kościoła Ryszarda Jankowskiego do słuchających. Następnie Komitet Nominacyjny udał się na swoją naradę w celu ustalenia propozycji na stanowisko Sekretarza i Skarbnika Kościoła.

1 czerwca 2018 09:43

Powrót do obrad

Po kazaniu Słowa Bożego całe zgromadzenie zanurzyło się w modlitwach w parach. Teraz, po godzinie 9:40, uczestnicy Zjazdu wracają do obrad. Rozpoczyna się trzecia sesja, a ma ona trwać do godziny 13:00. [fot. Łukasz Słociak]

1 czerwca 2018 09:03

Drugi dzień obrad

Wybiła godzina 9:00. Drugi dzień Zjazdu zaczyna się od nabożeństwa. Wszystkim przybyłym zależy na tym, aby i kolejny dzień był prowadzony przez Ducha Świętego. Również i tym razem kazaniem Słowa Bożego służy pastor Daniel Duda, który kontynuuje wieczorny temat z Księgi Jonasza. [fot. Łukasz Słociak]

  • 1.06 / PIĄTEK / II DZIEŃ OBRAD

1 czerwca 2018 15:55

Zakończenie XXII Zjazdu Kościoła

Na koniec ostatniej sesji Przewodniczący Kościoła wyraził słowa podziękowania dla przybyłych, organizatorów i obsługi technicznej całego Spotkania. Obrady XXII Zjazdu zostały zakończone tuż przed godziną 16:00.

1 czerwca 2018 15:50

Przewodniczący Kościoła, Ryszard Jankowski zaprosił nową Radę Kościoła do wspólnej modlitwy, w której prosił o błogosławieństwo dla tych osób.

1 czerwca 2018 15:44

Sprawozdania Sekretariatów

Delegaci, podczas ostatniej sesji Zjazdu, obradują nad sprawozdaniami poszczególnych sekretariatów i instytucji kościelnych. Raporty dyrektorów wspomnianych podmiotów zostały jednogłośnie przyjęte przez delegatów.

1 czerwca 2018 15:40

Nowa Rada Kościoła

Komitet nominacyjny zaproponował nowy skład Rady Kościoła – został on przegłosowany przez delegatów i zatwierdzony na najbliższą kadencję. W skład Rady Kościoła wchodzą z urzędu: Przewodniczący Kościoła, Sekretarz Kościoła, Skarbnik Kościoła, Przewodniczący Diecezji Wschodniej, Przewodniczący Diecezji Południowej, Przewodniczący Diecezji Zachodniej. Kolejnymi członkami Rady zostali:
1. Reprezentant pastorów: Marek Jankowski
2. Reprezentant Instytucji Kościelnych: Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej
3. Jarosław Klimkiewicz – DW
4. Małgorzata Rykucka – DW
5. Włodziemierz Tarasiuk – DW
6. Joanna Pieszka – DP
7. Jonasz Recmanik – DP
8. Tomasz Jesionek – DP
9. Waldemar Pachocki – DZ
10. Marian Cała – DZ
11. Małgorzata Pająk – DZ

1 czerwca 2018 15:00

Propozycje składu Rady Kościoła

Komitet Nominacyjny przystąpił do trzeciej części raportu na początku piątej sesji po przerwie. Zalecił nowemu Zarządowi Kościoła, aby wybrał nowych sekretarzy oddziałowych.

1 czerwca 2018 12:55

Przerwa obiadowa

W godzinach 13:00 – 15:00 następuje przerwa w obradach. Po tym czasie delegaci przystąpią do ostatniej, piątej sesji Zjazdu.

1 czerwca 2018 12:40

Wyniki głosowania

Rezultatem kolejnego oddawania głosów jest uznanie pastora M.A. Szklorza na stanowisko Skarbnika Kościoła w RP. Pastor Maksymilian przyjął zaproponowane mu stanowisko na następną kadencję.

1 czerwca 2018 12:35

Propozycja na stanowisko Skarbnika Kościoła

Komitet Nominacyjny przedstawia drugą część swojego raportu. Zarekomendowano na stanowisko Skarbnika pastora Maksymiliana Adama Szklorza. Delegaci przystępują do głosowania.

1 czerwca 2018 12:34

Wynikiem głosowania delegatów jest przyjęcie pastora Marka Rakowskiego na stanowisko Sekretarza Zarządu Kościoła w RP.
Nowo wybrany Sekretarz podzielił się słowem komentarza na wynik głosowania, przyjmując zaproponowane mu stanowisko. 12:30

1 czerwca 2018 12:24

Propozycja na stanowisko Sekretarza Kościoła

Na stanowisko Sekretarza Kościoła zaproponowano pastora Marka Rakowskiego. Odbywa się głosowanie.

1 czerwca 2018 12:20

Wrócił Komitet Nominacyjny i ogłosił swoje sprawozdanie składające się z trzech części: propozycja Sekretarza, propozycja Skarbnika i przedłożenie rekomendacji dla nowego Zarządu Kościoła.

1 czerwca 2018 12:20

Zmiany w statucie

Głosowanie nad statusem. Większością głosów przyjęto proponowane zmiany.

1 czerwca 2018 11:46

Zmiany statutu

Sekretarz Marek Rakowski ciągle wyjaśnia, jakie zmiany proponuje się wraz z ich uzasadnieniem, aby zostały zatwierdzone przez Zjazd. Tłumaczy on także, co potencjalne zmiany będą oznaczały w ujęciu pragmatycznym.

1 czerwca 2018 11:33

Zatwierdzenie strategii

Na koniec składania wniosków delegaci przeszli do głosowania nad zaproponowaną strategią, która jednogłośnie została przyjęta. Zjazd przechodzi do rozmów na temat statutu Kościoła

1 czerwca 2018 11:11

Delegaci a propozycja strategii

Pojawiło się kilkanaście zapytań, wniosków, uwag, pytań i postulatów dotyczących proponowanej strategii.

1 czerwca 2018 10:37

Rozmowy

Następuje prowadzenie rozmów dotyczących zaprezentowanej strategii Kościoła. [fot. Daniel Stasiak]

1 czerwca 2018 09:57

Plan obrad

Delegaci wracają na wczorajsze tory przebiegu programu. Przedstawiono następujące kwestie, które zostaną ustalone przez Zjazd: strategia Kościoła, wprowadzenie zmian w statucie Kościoła oraz przyjęcie wniosków i sprawozdań Sekretariatów przez delegatów.

Sekretarz Kościoła Marek Rakowski w pierwszej kolejności wyjaśnił hasło „Twórz więzi, inspiruj, zmieniaj” jako motto strategi na najbliższe lata. Kolejnym krokiem było szczegółowe omówienie tej strategii i uroczyste wnioskowanie do delegatów o przyjęcie omówionego planu. [fot. Łukasz Słociak]

1 czerwca 2018 09:54

Słowem wstępu…

III sesja została otwarta słowem zachęcającym skierowanym przez Przewodniczącego Kościoła Ryszarda Jankowskiego do słuchających. Następnie Komitet Nominacyjny udał się na swoją naradę w celu ustalenia propozycji na stanowisko Sekretarza i Skarbnika Kościoła.

1 czerwca 2018 09:43

Powrót do obrad

Po kazaniu Słowa Bożego całe zgromadzenie zanurzyło się w modlitwach w parach. Teraz, po godzinie 9:40, uczestnicy Zjazdu wracają do obrad. Rozpoczyna się trzecia sesja, a ma ona trwać do godziny 13:00. [fot. Łukasz Słociak]

1 czerwca 2018 09:03

Drugi dzień obrad

Wybiła godzina 9:00. Drugi dzień Zjazdu zaczyna się od nabożeństwa. Wszystkim przybyłym zależy na tym, aby i kolejny dzień był prowadzony przez Ducha Świętego. Również i tym razem kazaniem Słowa Bożego służy pastor Daniel Duda, który kontynuuje wieczorny temat z Księgi Jonasza. [fot. Łukasz Słociak]