1% podatku – Twój wkład w działalność dobroczynną

Początek roku to ważny czas – czas rozliczeń podatkowych, kiedy to w prosty sposób, jedną dobrą decyzją możemy uczynić wiele dobrego. Zachęcamy więc do podjęcia dobrej decyzji i przekazania 1% podatku na rzecz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

W roku 2019 pragniemy kontynuować projekt „Bądź solidarny w potrzebie”, który zakłada konkretną pomoc dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (np. poprzez zakup niezbędnych do życia leków, żywności, opału czy wsparcie kosztownych zabiegów medycznych). Beneficjentami powyższego programu nie są osoby przypadkowe – za każdym zgłoszeniem stoi drogocenna w oczach Bożych osoba lub rodzina, której sytuację poznajemy i staramy się udzielić niezbędnej pomocy.


Działania te będą możliwe i skuteczne wówczas, gdy wszyscy zapragniemy przyłączyć się do tego dzieła, poprzez wsparcie (odpisanie 1 procenta podatku na ten cel). Bo przecież Bóg obdarza nas swoimi darami i błogosławieństwami właśnie po to, abyśmy mogli udzielać ich innym.
Zachęcamy gorąco do zjednoczenia się w tym wielkim dziele niesienia pomocy potrzebującym. Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić nasz numer KRS: 0000 220 518 lub skorzystać z darmowego programu na stronie chsch.pl/pit, gdzie deklarację można rozliczyć elektronicznie. Chrześcijańska Służba Charytatywna posiada status organizacji pożytku publicznego (STATUS OPP), co oznacza, że przekazując 1% podatku właśnie nam, możesz wspomóc szeroki zakres działań jakie realizujemy na rzecz osób potrzebujących. To nic nie kosztuje, a może uczynić wielką zmianę w czyimś życiu.   

Cieszymy się, że każdego roku wiele osób jest chętnych naśladować postawę Pana Jezusa wobec tych, którzy znajdują się w potrzebie i mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej ludzi otworzy swoje serca na potrzeby innych:

Gdy Chrystus zobaczył lud zebrany wokół Niego, „użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza”. (Mt 9,36). Chrystus widział choroby, smutki, niedostatki i demoralizację tłumów, które podążały za Nim. Ludzie ci byli dla Niego reprezentantami całej ludzkości. Pośród wielkich i małych oraz możnych i najbardziej poniżonych widział On dusze pragnące błogosławieństw, które im przyniósł. (…). Obecnie istnieją takie same potrzeby. Świat potrzebuje pracowników, którzy będą działać tak, jak Chrystus pracował dla cierpiących i grzesznych. Trzeba dotrzeć do tłumów. Świat jest pełen chorób, cierpienia, nieszczęść i grzechu. Jest pełen ludzi, którzy potrzebują naszej służby — słabych, bezradnych, nieświadomych i zdemoralizowanych.

*E.G. White, Służba dobroczynna, Znaki Czasu 2015 r.

Każdej osobie, która zdecydowała się na przekazanie 1% podatku na działalność dobroczynną Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej serdecznie dziękujemy i życzymy Bożych Błogosławieństw!

Paweł Lazar

dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Media