10 Dni Modlitwy 2021 – zaproszenie

Warszawa, 14.12.2020r.

Zaproszenie do uczestniczenia w 10 dniach modlitw,
6-16 stycznia 2021 r.

Drodzy w Chrystusie!

I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam: Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu… Samuel wziął kamień…. i nazwał go Eben-Hazer, mówiąc: „Aż dotąd pomagał nam Pan.” (1Sam. 7,6.12)

Pragnę zaprosić wszystkie Boże Dzieci do uczestniczenia w szczególnym programie modlitw. Każdy chrześcijanin potrzebuje więcej modlitw. Bierzmy przykład z naszego Zbawiciela, który poświęcał wiele czasu na modlitwę. O wiele bardziej my, słabi ludzie, często ulegający pokusom,  powinniśmy  częściej to czynić.  Dużo biblijnych obietnic, związanych jest z modlitwą. Nie wystarczy przeczytać książki na temat modlitwy lub ożywienia duchowego. Musisz sam zacząć się modlić. Uważam, że przyczyną naszej duchowej słabości jest zaniedbywanie modlitwy. Nigdy też, nie doświadczymy przemiany naszego życia. Jestem przekonany, że nadszedł czas, kiedy Adwentyści w całym świecie, ale szczególnie w Polsce potrzebują duchowej odnowy. W 1 Sam. 7 rozdz. jest opisane, jak
w przeszłości lud Boży doświadczał szczególnego duchowego posilenia i Bożego działania. Tylko wówczas, gdy w szczerości  i naszej bezradności otworzymy serca przed Bogiem doświadczymy prawdziwej przemiany. Chociaż w obecnych warunkach trudno nam się spotykać w dużych grupach, to jednak poprzez istniejące możliwości techniczne powinniśmy uczestniczyć w  grupowych modlitwach. Nawet, gdy jesteśmy tylko sami, to możemy być duchowo połączeni z całą rodziną adwentową. Dlatego zostały przygotowane niezwykle pomocne rozważania duchowe w postaci czytanek.   Proszę Was, złączmy się we wspólnych modlitwach w okresie od 6 – 16 stycznia. Pragnę zaproponować czas modlitw o godz. 19:30. Może to stać się początkiem naszego duchowego ożywienia. Nazwijmy to Modlitewne Spotkania Adwentystów w Duchowej  „Mispie”. A następnie, gdy doświadczymy szczególnego działania Ducha Świętego, powiemy podobnie jak Samuel: „Aż dotąd pomagał nam Pan”. Ostatni dzień modlitw chcemy przeznaczyć na post połączony z modlitwami dziękczynnymi, gdzie będziemy wspominać w jak szczególny sposób Bóg nas prowadził w życiu.

Niech Łaskawy Bóg obdarzy swój lud błogosławieństwem, a w szczególności napełni  Duchem Świętym.

Wasz brat w Chrystusie.

Ryszard Jankowski

SPOTKANIA ONLINE

DZIEŃ 10 – Wspólne poszukiwanie duchowego ożywienia

DZIEŃ 9 – Czy to ja działam dla Boga, czy Bóg działa przeze mnie?

DZIEŃ 8 – Posłuszeństwo przez Jezusa

DZIEŃ 7 – Modlitwa oparta na Bożych obietnicach

DZIEŃ 6 – Boże rozwiązanie naszych problemów

DZIEŃ 5 – DUCHOWY CZY CIELESNY?

DZIEŃ 4 – PRAKTYCZNE OŻYWIENIE DUCHOWE

DZIEŃ 3 – PODDANIE SIĘ JEST KLUCZEM

DZIEŃ 2 – PRZYJĘCIE DARU

DZIEŃ 1 – Jezus ─ nasz najcenniejszy dar