100 Dni Modlitwy

W dniach od 27 marca do 4 lipca 2020 r. możesz stać się częścią wyjątkowych spotkań modlitewnych i dołączyć do adwentystów dnia siódmego na całym świecie!

W tym czasie będziemy się modlić za następujące rzeczy:

  • zaprzestanie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19
  • głębsze życie duchowe wyznawców i przebudzenia zaangażowania dla misji
  • aby nasze zbory doświadczyły większego wylania Ducha Świętego
  • aby nasze zbory mogły być światłem dla świata w czasach kryzysu

Aby wysłać intencję modlitewną, wypełnij formularz:

INTENCJA MODLITEWNA

http%3A%2F%2Frevivalandreformation.org%2F100days%2Fprayer-request

PRZESŁANIE DO WIERZĄCYCH W CHRYSTUSA!

100 DNI OGÓLNOŚWIATOWYCH MODLITW
W KOŚCIELE ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO!

Drodzy w Chrystusie!

Piszę do Was w dość trudnym i pełnym wyzwań czasie. Narażeni na wiele niebezpieczeństw w szczególności koncentrujemy się na koronawirusie. Staramy się maksymalnie chronić siebie i naszych bliskich i jest to właściwa postawa. Z drugiej strony nie wolno nam jednak zapomnieć o innym wirusie, który jest bardziej niebezpieczny. Chyba się domyślacie, o jakim wirusie piszę. Jest to wirus grzechu, który pozbawia radości, pokoju, okrada z nadziei. W rezultacie doprowadza do śmierci wiecznej. Jako ludzie nadziei, tęsknimy za niebiańską ojczyzną i za żadną cenę nie chcemy jej utracić.

W chwili obecnej musimy stawić czoła różnym wyzwaniom, jednym z nich jest brak możliwości uczestniczenia w nabożeństwach. Pomimo tego wierzę, że uczucie przynależności i wspólnoty jest nadal silne w każdym z nas. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, z niektórych zborów są transmitowane nabożeństwa, przygotowane lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej. Głos Nadziei również bardzo się zaangażował nagrywając i umieszczając na YouTube Glos Nadziei rożne wystąpienia skierowane nie tylko do naszych wyznawców. Proszę Was wykorzystajcie te materiały i prześlijcie do znajomych, krewnych, sąsiadów.

Szczególna inicjatywa została podjęta przez Generalną Konferencje, której celem jest wprowadzenie duchowego ożywienia. Jest nim ogólnoświatowy program 100 DNI MODLIW pt.: Wzywając Jezusa w pilnej potrzebie”, który rozpoczyna się 27 marca, a kończy 4 lipca br. Chciałbym wszystkich zaprosić do uczestnictwa w tym programie modląc się w podanych intencjach. Pamiętajmy o osobach starszych i samotnych, z którymi możemy się modlić drogą telefoniczną. Proszę o praktykowanie każdego dnia nabożeństw domowych, które pomagają wzmocnić więzy rodzinne i duchowe. Dodatkowym materiałem studiowanym w tym czasie będzie książka M.Finley „Ożyw nas ponownie”, której PDF wysyłam w załączeniu.

Pozdrawiam serdecznie polecając Was opiece Bożej słowami : „Błogosław duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje, On wieńczy cię łaską i litością.” Drodzy, każdego dnia wypowiadajmy te słowa, kierujmy je do naszego Ukochanego Ojca Niebiańskiego i dziękujmy za cudowne prowadzenie, którego doświadczamy na co dzień. W szczególności, gdy przeżywamy trudne chwile, wówczas nasz Bóg jest najbliżej nas.

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski

Materiały do codziennego studiowania dostępne poniżej:

Media