100-lecie Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wielbić Boga… wywyższać Stwórcę wszechświata, Pana, Zbawiciela to pragnienie jednoczące wszystkich wierzących ludzi. Okazją ku temu są małe i większe jubileusze, które możemy obchodzić w naszym kościelnym i prywatnym życiu. Taka okazją była dla wielu z nas uroczyste nabożeństwo z okazji 100-lecia działalności Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Co prawda rocznica ta przypadała na rok 2012 ale z uwagi na inną mniejszą rocznicę, 20-lecie organizacji w stołecznym zborze adwentystycznym nabożeństw noworoczno-dziękczynnych z udziałem przedstawicieli lokalnych władz i zaprzyjaźnionych Kościołów chrześcijańskich postanowiono połączyć te dwa wydarzenia. 

Nabożeństwo rozpoczęło preludium muzyczne w wykonaniu Beaty Słociak. Następnie zgromadzenie odśpiewało pieśń nr 8, w czasie której pastor Zbigniew Makarewicz w towarzystwie osób usługujących modlił się o dar Ducha Świętego i Bożą obecność. Starszy zboru Waldemar Pieszka przywitał zebranych słowami z 2 listu do Koryntian 13:13, i zachęcił do wspólnego śpiewu. Pieśń nr 21 „Dziękujmy Bogu wraz…” zabrzmiała tej soboty ze szczególną mocą. Tekst przewodni nabożeństwa zaczerpnięty został z Księgi proroka Micheasza 6:6-8: „Wskazano ci, człowiecze, co dobre i czego Jahwe żąda od ciebie; jedynie, byś strzegł sprawiedliwości, ukochał miłosierdzie i żył w pokorze wobec Boga swego” (Biblia Poznańska), a jego treść wielokrotnie była przywoływana przez występujących mówców. Po modlitwie pastora Andrzeja Sicińskiego i zebraniu darów wysłuchaliśmy niezwykle inspirującego utworu w wykonaniu Aleksandry Olczyk. Przedstawiciele młodzieży przeczytali następnie trzy fragmenty Biblii nawiązujące do tematu kazania, były to teksty z 1 Księgi Samuela 7:3.9.12; Psalmu 69:31-35 oraz z Księgi Apokalipsy 4:2-11.

W imieniu gospodarzy gości przywitał Dariusz Górski. Jako pierwszy zabrał głos pastor Mirosław Karauda, przewodniczący Diecezji Wschodniej, po nim zaś przewodniczący Kościoła Adwentystycznego – pastor Paweł Lazar. W imieniu zaproszonych gości życzenia i pozdrowienia przekazał zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. bp Jerzy Samiec. Dariusz Górski przekazał uczestnikom nabożeństwa liczne pozdrowienia, jakie spłynęły z okazji jubileuszu. Wiele ciepłych słów przekazali byli przewodniczący Diecezji Wschodniej pastorzy Jarosław Dzięgielewski oraz Piotr Heród. Życzenia przekazał także przewodniczący Diecezji Zachodniej, pastor Ryszard Janowski. Gorące pozdrowienia przesłał także przewodniczący Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Jan Cieślar. Pozdrowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adam Struzika przekazał reprezentujący go Tomasz Waźbiński. W nabożeństwie udział wzięła Emilia Błaszczyk, za-ca dyrektora Biura Kultury i Dziedzictwa przy kancelarii Prezydenta RP. Wśród obecnych gości wymienić należy panią Małgorzatę Platajs dyr. generalnego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Polskokatolickiego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Chrześcijan Baptystów. Wielka radość sprawili nam swoją obecnością nierozerwalnie związani z historią Diecezji: pastor Marian Wójcik wraz z małżonką Kazimierą. Gościliśmy także wielu byłych pracowników biura Diecezji oraz Radnych Diecezji.

Historię Diecezji przedstawił zebranym pastor Grzegorz Korczyc. Modlitwy dziękczynne i prośby o dalsze kierowanie Diecezją skierowali do Boga pastorzy Mirosław Karauda i Marek Rakowski, sekretarz Kościoła adwentystycznego w Polsce. Kazaniem usłużył tego dnia pastor Zbigniew Makarewicz, sekretarz Diecezji Wschodniej, który w oparciu o wspomniany wyżej fragment Księgi proroka Micheasza zastanawiał się, jak skutecznie budować relacje z Bogiem… jak się do Niego zbliżać, by nasza służba była akceptowana przez Stwórcę a nam samym dawała wiele radości i satysfakcji. Całość nabożeństwa uświetnił przepiękną muzyką zespół bandurzystów z Ukrainy. Pastor Grzegorz Korczyc dokonał krótkiego podsumowania najważniejszych myśli poruszonych w nabożeństwie i w towarzystwie innych duchownych przekazał zebranym Boże błogosławieństwo. Goście spędzili z nami jeszcze kilka chwil biorąc udział w skromnym poczęstunku. Była to okazja do wielu gorących dyskusji, zawarcia nowych znajomości za także przekazania każdemu z nich ciekawych publikacji adwentystycznych, tym razem były to płyty DVD z filmem „Adwentyści”, przesłanie przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Teda N. C. Wilsona, Anna German – „Człowieczy los – wspomnienia” oraz najnowszy, styczniowy numer miesięcznika „Znaków Czasu”.

Po smacznym obiedzie przygotowanym przez tzw. ‘grupę piwniczną’ pod wodzą Mirosławy Antosik i chwili relaksu mieliśmy możliwość uczestniczyć w porywającym koncercie naszych przyjaciół zza wschodniej granicy. Zespół bandurzystów z Ukrainy porwał serca nie tylko licznie zebranych przedstawicieli zborów warszawskich, ale także dynamicznie rozwijającej się grupy ukraińskich adwentystów przebywających w Polsce. Dziękujemy Bogu za Jego liczne dotychczasowe błogosławieństwa i ufamy, że przyszłość pod z Jego pomocą będzie pełna nadziei i owocnej służby aż do dnia, gdy Jezus Chrystus powróci by zainicjować nowy rozdział w dziejach ludzkości, by ustanowić od dawna oczekiwane Królestwo Boże.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”2751,2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763,2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2772,2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783,2784,2785,2786,2787,2788,2789,2790″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa … `{`Zbigniew Makarewicz, fot. Michał Romanowski, Piotr Kot/Głos Nadziei`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]