Dzień Ofiarności – okólnik

Proszę przeczytać przed złożeniem darów
II cz. nabożeństwa w sobotę 9 listopada 2014 r.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!
Dzisiejsza Sobota kończąca Tydzień Modlitwy jest jednocześnie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego Ogólnoświatowym Dniem Ofiarności. Dary, które dzisiaj, Drodzy, złożycie, będą w całości przeznaczone na potrzeby misji na świecie. Z nich zasilone zostaną również różne projekty Misji Globalnej. Doświadczenie wielu lat pokazuje, że ewangelizacja w naszym kraju jest również zasilana przez ogólnoświatowy Kościół środkami wielokrotnie większymi od zebranych przez nas samych. Odbieramy więc – zgodnie z Bożą obietnicą – wielkie błogosławieństwo w dawaniu.

Złóżmy więc swój dar z serca, aby otrzymać obiecane błogosławieństwo od Boga: „Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy” (Ks. Przyp. 11,24).

Pozdrawiam
Ryszard Jankowski

Media