Kierownicy Ewangelizacji – okólnik

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Łódź, 29 października 2019

„Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie,
a tren Jego szaty wypełniał świątynię, (..) I usłyszałem głos Pana mówiącego:
Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!”

Księga Izajasza 6:1.8 [Biblia Tysiąclecia]

 

 

Do pastorów i  Rad Zborów

Drodzy Koledzy w służbie,
Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

Jesień to w wielu naszych zborach okres inicjowania procedur wyborczych związanych z powołaniem nowych Rad Zborów. Nie jest to zadanie łatwe. Każdy odczuwa chroniczny brak czasu, tempo życia sukcesywnie podnosi w nas poziom stresu, a służba na terenie zboru nie zawsze łączy się z docenieniem i wdzięcznością innych. Bardzo często obsadzenie głównych funkcji zborowych graniczy z cudem. Ale o taki cud właśnie chciałbym Was prosić.

Moim ogromnym marzeniem jest to, aby w kręgu każdej z Rad Zboru, obok liderów i kierowników poszczególnych działów służby, zasiąść mogli kierownicy ewangelizacji. Nie we wszystkich zborach się to udaje. Świadomość odpowiedzialności przed Bogiem, oczekiwania współwyznawców, ciągła potrzeba poszukiwania nowych metod, konieczność inspirowania i zapalania innych do misji, to wszystko potrafi skutecznie paraliżować tych, którzy nieśmiało dopuszczają do siebie myśl o podjęciu się tego wyzwania. Historia Mojżesza, Izajasza, Jeremiasza wyraźnie pokazuje jak działa ten mechanizm, z drugiej zaś strony podkreśla ogromne błogosławieństwa, jakie spływają na każdego, kto stawia się do Bożej dyspozycji.

Drodzy, w atmosferze modlitwy upatrzcie pośród siebie Braci i Siostry „cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości(Dz 6:3 Biblia Warszawska), którzy zgodzą się stanąć na czele działu ewangelizacji w Waszym zborze. Obsadzenie tej funkcji ma bezpośredni związek z duchowym rozwojem naszych Kościołów. Proszę Was, nie zniechęcajcie się i dołóżcie starań, by Wasz zbór mógł powołać koordynatora Misji. Wspieram Was w swoich modlitwach i gorąco wierzę, że jest to możliwe.

Nie zapomnijcie przesłać do lokalnych Diecezji informacji o dokonanym wyborze, a także danych umożliwiających sprawny kontakt telefoniczny i mailowy z powołaną osobą.

Niech Dobry Bóg wspiera nas i błogosławi w dziele zwiastowania Ewangelii Zbawienia!

Pastor Zbigniew Makarewicz
Dyrektor Sekretariatu Misji

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]