15.09 – LEKCJA 11 (3/2018) – Aresztowanie Pawła w Jerozolimie