20.05 – Lekcja 8 (2/2017) – Jezus w Listach Piotra