21.07 – LEKCJA 3 (3/2018) – Życie kościoła wczesnochrześcijańskiego

Wersja audio dostępna jest w serwisie Soundcloud: