29.09 – LEKCJA 13 (3/2018) – Podróż Pawła do Rzymu