30. rocznica powstania Stowarzyszenia Wolności Religijnej w Chorwacji

Świętując trzydzieści lat swojej działalności Stowarzyszenie na rzecz Wolności Religijnej w Chorwacji uczciło Światowy Dzień Wolności Religijnej 28 stycznia 2024 r. w Sali Koncertowej Vatroslava Lisinskiego w Zagrzebiu. Emerytowany pastor adwentystyczny Dragutin Matak odbiera nagrodę.

11 LUTEGO 2024 (NR 985) [ted.adventist.org / *Josip Takač | Opr. Daniel Kluska]

Pod hasłem „1994-2024: trzydzieści lat nieustannej aktywności” wydarzenie zgromadziło przedstawicieli wspólnot religijnych a także członków chorwackiego rządu.

Grupa „Agape” w trakcie wykonywania hymnu Chorwacji

Ceremonia rozpoczęła się od wykonania chorwackiego hymnu narodowego przez męskie głosy znanej adwentystycznej grupy Agape. Wykonali oni również dwa kolejne utwory. Następnie głos zabrał Slobodan Lalić, przewodniczący Stowarzyszenia, który nawiązał do daty założenia organizacji 14 lutego 1994 roku. Chociaż Walentynki nie były wówczas uznawane, była to odpowiednia data, biorąc pod uwagę charakter stowarzyszenia.

Najważniejszymi punktami ceremonii było wręczenie nagrody „Dr’a Branko Lovrec’a” przez prezesa stowarzyszenia, Željko Mraza, w uznaniu osób za ich znaczący wkład w wolność religijną. Wśród wyróżnionych znaleźli się dziennikarz religijny Inoslav Bešker, pośmiertnie uhonorowany za swoje zaangażowanie na rzecz pluralizmu religijnego i tolerancji, oraz dr Goran Granić za wspieranie praw i wolności obywatelskich.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wielu związków wyznaniowych zarejestrowanych w Chorwacji

Wyróżniony został również emerytowany adwentystyczny teolog i pastor, dr Dragutin Matak. Matak, który był pierwszym przewodniczącym Unii Adriatyckiej Kościoła Adwentystów w latach 1998-2003, został doceniony za swoją niestrudzoną pracę w Stowarzyszeniu, gdzie pełnił funkcję sekretarza. Znany ze swojego zaangażowania w promowanie wolności religijnej, praw człowieka i skutecznego dialogu, Matak otrzymał wcześniej nagrodę Chorwackiego Komitetu Helsińskiego na rzecz Praw Człowieka w 2016 roku. Ta poprzednia nagroda została przyznana za jego krajowe i międzynarodowe wysiłki na rzecz wolności człowieka i religii.

Podczas zgromadzenia odbyły się również prowokujące do myślenia wykłady, w szczególności dr Mataka, który odniósł się do złożoności przymusu w imię religii.

Kirilo Bojović, r biskup Serbskiego Kościoła Prawosławnego za granicą, posiadający parafie i misje w całej Ameryce Południowej i Środkowej, znanej jako Serbska Prawosławna Eparchia Buenos Aires i Ameryki Południowej.

Przedstawiciele dziewięciu wspólnot religijnych przekazali pozdrowienia, podkreślając jedność w różnorodności i wzajemny szacunek. Ważnymi mówcami byli: przedstawiciel arcybiskupa Zagrzebia, Wielebny Dražen Kutleša, pastor Mladen Dominić, reprezentujący Radę Kościołów Chrystusowych, oraz Aziz ef. Hasanović, przewodniczący Islamskiej Wspólnoty Meshihat w Chorwacji.

Wydarzenie zakończyło się inspirującymi przemówieniami oficjalnych gości. Poruszono tematy związane z gwarancjami konstytucyjnymi i międzynarodowymi ramami wspierającymi wolność religijną, kluczową rolą wolności religijnej w chorwackim społeczeństwie oraz zaangażowaniem Stowarzyszenia w utrzymanie tego podstawowego prawa człowieka.

AAI

Josip Takač jest sekretarzem Stowarzyszenia na rzecz Wolności Religijnej w Chorwacji. Stowarzyszenie na rzecz Wolności Religijnej w Chorwacji jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej (IRLA). IRLA jest organizacją pozarządową o statusie doradczym w ONZ, UNESCO i Radzie Europy, która w 2024 r. będzie obchodzić 131-lecie istnienia.