|

4 kwietnia dniem postu i modlitwy. Apel przewodniczącego Kościoła Adwentystów w Polsce.

Warszawa, 1.04.2020r.

Pastorzy i Starsi zborów!
Drodzy współpracownicy w służbie Bożej.

Pragnę zaprosić Was w najbliższą sobotę (4 kwietnia) do udziału we wspólnych modlitwach i poście w intencji powstrzymania epidemii. Jednocześnie chcemy prosić naszego Ojca Niebieskiego o szczególną ochronę,  wzmocnienie i pocieszenie swoich dzieci.   Wg. słów z Psalmu 56,23:

Zrzuć swoją troskę na Pana, On cię podtrzyma, nigdy nie pozwoli, by upadł sprawiedliwy.”

Jako pasterze i duchowi liderzy, powinniśmy okazywać szczególną troskę o Boże dzieci, które zostały nam powierzone. Może teraz jest najlepszy moment, gdy powinniśmy w sposób niezwykle gorliwy,  wstawiać się do Naszego Boga za naszymi wyznawcami, braćmi, siostrami, młodzieżą i dziećmi. Oczywiście mamy najlepszego pośrednika Pana Jezusa, który jest naszym Obrońcą. Jednak pamiętamy z historii Izraela, gdy wędrował do ziemi Obiecanej, że w niezwykle trudnej sytuacji Mojżesz wstawiał się za nimi i Pan Bóg odpowiadał na te modlitwy. Jestem przekonany, że Pan Bóg pragnie widzieć duchowych opiekunów swoich dzieci, którzy w modlitwach, prośbach wołają za nimi.

Brat Ted Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji, wyszedł z  propozycją wspólnych modlitw i postu. W swoim wystąpieniu powiedział,   że jest przekonany, że żyjemy w niezwykle poważnym momencie historii świata. To jeszcze nie jest koniec, ale to wstęp do jej zakończenia.

Do naszych intencji modlitewnych dołączmy tych,  którzy poświęcają się i narażają swoje życie ratując i pomagając drugim. W szczególności są to pracownicy służby zdrowia.

Jeśli uznacie za właściwe, to również zaproście wyznawców z waszych zborów do uczestniczenia w poście i modlitwie w najbliższą sobotę.

Dziękuje za waszą służbę i poświęcenie w tym niezwykle trudnym czasie. Niech łaskawy Bóg obdarzy Was szczególną ochroną i pokojem.

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski