50 lat Szkoły Biblijnej – informator

Warszawa, 6 lutego 2024

Do pastorów i starszych zborów Kościoła w Polsce

50 LAT SZKOŁY BIBLIJNEJ

W 1973 roku Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce utworzył jednostkę organizacyjną o nazwie Korespondencyjny Kurs Biblijny z siedzibą w Warszawie przy ulicy Foksal. W roku 1976 siedziba Korespondencyjnego Kursu Biblijnego została przeniesiona do Podkowy Leśnej pod Warszawą, gdzie zaczął działać przy istniejącym tam adwentystycznym Seminarium Duchownym. Dziesięć lat później, w roku 1986, instytucja ta została przeniesiona z Podkowy Leśnej do budynku kościelnego w Bielsku-Białej na południu Polski. Otrzymała nową nazwę: Korespondencyjna Szkoła Biblijna (KSB). Rozpoczynając kolejny etap swej działalności, Szkoła zatrudniła kilku nowych pracowników.

Przez pięćdziesiąt lat swego istnienia KSB skutecznie wypełniała misję upowszechniania treści Pisma Świętego w Polsce. Owocem tego są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy głębiej zainteresowali się Pismem Świetnym i przesłaniem adwentystycznym.

Działalnością Szkoły kierowały w chronologicznej kolejności następujące osoby: Emanuel Bereta, Władysław Polok, Marian Kot, Bogusław Kot, Ireneusz Kędra, Józef Kurz, Irena Smółka, Zenon Korosteński, Krzysztof Roszkowski, Mirosław Karauda i Mirosław Harasim.

Od 2001 roku działa obok KSB Korespondencyjna Szkoła Lepszego Życia (KSLŻ)zajmująca się edukacją zdrowotną. Szkoła ta oferuje kursy na temat zagrożeń chorobowych, profilaktyki zdrowotnej, rozwiązywania problemów rodzinnych oraz wychowania dzieci. Pod patronatem i przy wsparciu KSLŻ działają w Polsce kluby zdrowia prowadzone przez adwentystycznych wolontariuszy.

Od 2022 roku KSB i KSB prowadzi kursy na międzynarodowej platformie  internetowej  www.bibleawr.com.

Dzisiaj Korespondencyjna Szkoła Biblijna jest jedną z największych i najstarszych szkół w Polsce kształcących na odległość.

Zarząd

Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej oraz
Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia

Pobierz FILM