60 lat Domu Opieki Samarytanin

27 czerwca 1959 roku Rada Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podjęła decyzję, aby w Willi Szymanek w Bielsku-Białej, powstał Dom Opieki dla osób starszych. Jubileusz 60-lecia działalności ośrodka zaplanowany na 9 września bieżącego roku był doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie historie tego wyjątkowego miejsca.

13 WRZEŚNIA 2021 (NR 828) {DANIEL KLUSKA / ZDJ. JULIA SZYMAŃCZYK}

Okolicznościowe wystąpienie pastora Ryszarda Jankowskiego, Przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce rozpoczęło program spotkania a solowe pieśni pastora Mirosława Karaudy wprowadziły zebranych także w duchową atmosferę wydarzenia.

Pastor Mirosław Karauda – Przewodniczący Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Zorganizowana w wynajętym na ten cel namiocie uroczystość zebrała wielu wyjątkowych gości. W wydarzeniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed z małżonką Małgorzatą – Przewodniczącą Izby Pielęgniarskiej w Bielsku Białej, Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Jan Kawulok, Prezydent Miasta Bielsko-Biała Jarosław Klimaszewski, Wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, Wiceprezydent  Bielska Białej Przemysław Kamiński, Rektor Akademii Techniczno- Humanistycznej profesor Jacek Nowakowski, dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ATH Profesor Rafał Bobiński wraz z prodziekan Wiolettą Polok Wacmańską, Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej      w Podkowie Leśnej prof. Anna Polok wraz z Profesorem Władysławem Polokiem, Komendant  Policji Miejskiej  Krzysztof Herzyk, Komendant Straży Pożarnej  Zbigniew Mizera, Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Gładysz, Dyrektor Wydziału Rodziny i  Polityki Społecznej UW Grzegorz Rak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Olszyna, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu – Helena Byrda-Przybyła, ksiądz proboszcz Piotr Bieniek. Nie zabrakło także przedstawicieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (po lewej) i Zygmunt Jaksz – wieloletni dyrektor Domu Opieki „Samarytanin”.

Wśród zgromadzonych głos zabierali: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Jan Kawulok – Przewodniczący Sejmiku Śląskiego, Jarosław Klimaszewski – prezydent Miasta Bielska-Białej oraz starosta Andrzej Kamiński.

Odznakę Honorową ‘Primus in Agendo’ od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pani Merleny Maląg otrzymał Zygmunt Jaksz – wieloletni dyrektor ośrodka.

Złoty Medal od prezydenta Polski za długoletnią służbę otrzymali: Zygmunt Jaksz, Miroława Jaksz, Ewa Hernaś, Jan Stefański , Janusz Ścieżka, Renata Sadlik i Dorota Kokolus. Srebrny natomiast powędrował do Izabeli Janosz i Marii Dąbrowskiej.

Dodatkowo złote odznaki honorowe za zasługi dla województwa śląskiego otrzymali Mirosława i Zygmunt Jakszowie.

Na przestrzeni lat Dom Opieki „Samarytanin” prowadził działalność skierowaną do osób spoza ośrodka a wymagających wsparcia. Dziesiątki osób skorzystało z Chrześcijańskiego Telefonu Zaufania. Na terenie ośrodka wydawano nieodpłatne posiłki a także odzież dla osób potrzebujących. Regularnie wspierano dwie świetlice środowiskowe dostarczając słodkich wypieków. Współpracowano z Klubem Zdrowia, działającym przy Kościele Adwentystów w Bielsku-Białej, przy realizacji programów promujących zdrowie. Prowadzono program pomocy dla osób po odbytych wyrokach zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie. Dom prowadzi także wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Ogromny wkład w programy rozwoju ośrodka wniosły instytucje państwowe, Kościół Adwentystów, fundacje, firmy i osoby prywatne, przeznaczając środki finansowe na realizację wielu wizji i planów kierownictwa ośrodka. Przez wszystkie lata starano się, aby „Samarytanin” był miejscem, gdzie panuje przyjazna atmosfera a potrzebujący mogą liczyć na wsparcie.  

AAI

Fotorelacja / Fot. Julia Szymańczyk