9 lutego – Dzień Szafarstwa. Okólnik.

DZIEŃ SZAFARSTWA

Proszę o umieszczenie w biuletynach zborowych oraz odczytanie przed kolektą darów w 2 części nabożeństwa.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Szafarstwo dotyczy każdej dziedziny naszego życia i nie powinniśmy rozpatrywać go jedynie w kategoriach materialnych. Czas, zdrowie, dary duchowe, dobra materialne i wiele innych stanowią składowe tego dobrodziejstwa i nie mogą być jedynie wydarzeniem,  ale stylem życia zbudowanym na wartościach duchowych. Poprzez szafarstwo Bóg uczy nas zarządzania otrzymanymi dobrami i dzielenia się nimi.

            Dzisiaj przypada „Dzień Szafarstwa”, w którym zachęcamy do przyłączenie się w jego praktycznym wymiarze, poprzez złożenie dobrowolnych darów. Posłużą one rozwinięciu ewangelizacyjnych działań w internecie, co stanowi kontynuację podjętej rok temu inicjatywy. Zebraliśmy wtedy dary w wysokości 24.144,01 zł. Dzięki nim sfinansowano produkcję krótkich filmów zwracających uwagę na codzienne sytuacje i dylematy życiowe, a nade wszystko obecność Boga w życiu człowieka. W tym roku kontynuujemy pracę nad tym projektem i temu posłużą zebrane dzisiaj dary. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

Za Waszą pamięć w modlitwach, ofiarność i pomoc serdecznie dziękujemy. To nasze wspólne dzieło i wielka łaska Boga, który w naszej niedoskonałości używa darów, talentów, umiejętności obficie nam udzielonych. Niech Was Pan błogosławi.                                                                                                                                               

                                                                                        Pastor  Grzegorz  Korczyc