ADRA Europe zwiększa zakres pomocy Ukrainie

Adwentystyczna Agencja Rozwoju i Pomocy (ADRA) przygotowuje się do odegrania jeszcze większej roli w dostarczaniu pomocy humanitarnej na Ukrainę. Stało się to jasne tuż po spotkaniu, które odbyło się 26 września w Oslo w Norwegii.

17 PAŹDZIERNIKA 2023 (NR 928) [AdventistReview.org | Opr. Daniel Kluska]

Do spotkania doszło w ratuszu w Oslo. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departament Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO), a jego gospodarzem było norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

ADRA Ukraina prowadzi szeroko zakrojoną działalność, szczególnie na wschodzie Ukrainy. Thomas Petracek, Dyrektor ds. Programów i Reagowania Kryzysowego w europejskim biurze ADRA, spodziewa się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy operacja ta znacznie się nasili.

Potrzeby humanitarne na Ukrainie

Rok temu podobne konsultacje odbyły się w Brukseli, w Belgii. Wówczas spotkanie zgromadziło przedstawicieli ukraińskiego rządu, państw członkowskich UE, kluczowych darczyńców, organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Banku Światowego i organizacji humanitarnych finansowanych przez UE. Celem było zapewnienie zrównoważonej, skutecznej, wydajnej i kompleksowej odpowiedzi na potrzeby humanitarne na Ukrainie, w tym zarówno pomocy humanitarnej, jak i rozwojowej. Spotkanie w Oslo zgromadziło jeszcze większą liczbę uczestników niż pierwsze wydarzenie w Belgii.

Thomas Petracek (z lewej), dyrektor ds. programów i reagowania kryzysowego, ADRA Europe, w rozmowie z Eldonem Bardhi, dyrektorem programowym ADRA Norwegia. [Zdjęcie: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)]

Europejski komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič w swoim przemówieniu otwierającym spotkanie podkreślił znaczenie „dalszego utrzymania finansowania pomocy humanitarnej, partnerstwa z lokalnymi organizacjami, działań na rzecz rozbrojenia min a także równowagi pomiędzy pomocą humanitarną i odbudową Ukrainy”, o czym czytamy w sprawozdaniu na oficjalnej stronie ECHO.

– Jako wiodący darczyńca pomocy humanitarnej na Ukrainie, UE zaprasza kluczowe podmioty humanitarne do omówienia najpilniejszych potrzeb ludności ukraińskiej – stwierdził Lenarčič.

Przedstawiciel ADRA Europe, opuszczając spotkanie w Oslo, wyjaśnił, w jaki sposób ADRA Europe w połączeniu z Unią Europejską, państwami członkowskimi i ONZ będzie współpracować z nimi w celu wdrożenia pomocy humanitarnej i rozwojowej na Ukrainie.

Yuri Zarko (po prawej), burmistrz Białopola na Ukrainie, wręczył ADRA certyfikat od władz miasta, wyrażający wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie w pomoc.
[Zdjęcie: ADRA Ukraine/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)]

Działania ADRA na Ukrainie

ADRA na Ukrainie, przy wsparciu wielu organizacji, przeznaczyła już pomoc wartą 18 milionów dolarów. Na spotkaniu w Oslo stało się jednak jasne, że społeczność międzynarodowa zwiększy finansowanie pomocy dla Ukrainy. Liderzy organizacji podkreślają, że ADRA odegra ważną rolę w tej pracy i będzie ubiegać się o finansowanie dodatkowych projektów pomocowych, do realizacji których ADRA Ukraina jest szczególnie dobrze przygotowana.

– Najprawdopodobniej ADRA skoncentruje się na trzech lub czterech obszarach w pobliżu linii frontu, gdzie potrzebna jest pomoc medyczna – powiedział Petracek po spotkaniu.

Petracek zauważył, że w sektorze pomocowym istnieje tendencja, zgodnie z którą lokalne organizacje pozarządowe odgrywają coraz ważniejszą rolę we wdrażaniu pomocy. ADRA Ukraina jako krajowa organizacja pozarządowa jest dobrze przygotowana do pełnienia tej roli. ADRA Ukraine zatrudnia obecnie około 300 pracowników i setki wolontariuszy w całym kraju.

Biura krajowe ADRA Europe, takie jak ADRA Czechy, ADRA Dania, ADRA Niemcy i ADRA Słowacja, prowadzą obecnie rozmowy z rządami swoich krajów i najprawdopodobniej otrzymają fundusze na projekty pomocowe na Ukrainie.

Aby otrzymać fundusze UE za pośrednictwem Departamentu Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO), biura ADRA muszą uzyskać jednak specjalny certyfikat. ADRA Czechy, ADRA Dania i ADRA Niemcy są już certyfikowane. ADRA Norwegia jest jeszcze w trakcie tego procesu.

AAI