ADRA na spotkaniu COP28 w Dubaju

Adwentystyczna Agencja Rozwoju i Pomocy (ADRA) jest obecna na konferencji COP28, podkreślając swoje doświadczenie w budowaniu zrównoważonego rozwoju uboższych społeczności z uwzględnieniem złagodzenia skutków zmian klimatu.

4 GRUDNIA 2023 (NR 954) [adra.org| Opr. Daniel Kluska]

Międzynarodowe spotkanie „COP28” w sprawie zmian klimatu odbywa się w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 30 listopada do 12 grudnia. Konferencja jest platformą dla światowych liderów, naukowców i ekspertów ds. środowiska, służącą do wymiany pomysłów i rozwiązań w zakresie przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. W tym roku ADRA zostanie oficjalnie uznana na spotkaniu za współpracującą agencję humanitarną.

– Konsekwencje zmian klimatu stają się coraz bardziej widoczne, niż nam się wydaje – powiedział Imad Madanat, wiceprzewodniczący ADRA ds. humanitarnych. – Nasza organizacja jest silnie zaangażowana w zwalczanie skutków zmian klimatycznych, ponieważ wpływają one często na źródła utrzymania i zdrowie społeczności na obszarach, na których jesteśmy obecni – zaznacza Madanat.

– Jako humanitarne „ramię” Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ADRA jest zaangażowana we wspieranie społeczności ze wszystkich środowisk społecznych. Poprzez wdrażanie inicjatyw zrównoważonego rozwoju, zwiększamy odporność społeczno-ekonomiczną i umożliwiamy przewidywanie, łagodzenie i dostosowywanie się do zagrożeń związanych z klimatem dla biedniejszych społeczności świata – dodaje Madanat.

Zespoły ADRA na całym świecie zdobyły przez lata nieocenioną wiedzę specjalistyczną. To może być pomocne w tworzeniu strategii działań łagodzenia zmian klimatu. – COP28 jest dla nas kolejną okazją do podzielenia się tą wiedzą, tak jak robiliśmy to w przeszłości. Musimy się upewnić, że interesy i potrzeby biedniejszych społeczności są brane pod uwagę przy podejmowaniu kluczowych decyzji – dodaje.

Przyjazne dla klimatu strategie ADRA

Przez ponad 20 lat ADRA opracowała i wdrożyła wiele inicjatyw opierających się w swoich założeniach o poszanowanie przyrody i uwzględnienie zmian klimatycznych. Powstały projekty m.in. związane z budową ekologicznych, zdrowych domów, aby zapobiegać rozwojowi chorób w społecznościach tubylczych, a także stworzono systemy nawadniania kropelkowego na działkach rolnych, co umożliwiło oszczędzanie wody i nawozów podczas cykli suszy.

ADRA wdrożyła również specjalistyczne techniki uprawy roślin, co umożliwiło rezygnację z użycia chemicznych środków chwastobójczych i pestycydów oraz zastąpienie ich bezpieczniejszymi, bardziej ekonomicznymi, organicznymi alternatywami przyjaznymi dla środowiska. Powstały także specjalne szklarnie w celu zwiększenia dochodów ze sprzedaży i poprawy żywienia dzieci na obszarach wiejskich. Ponadto budowano także domy dla przesiedleńców z plastikowych butelek nadających się do recyklingu. Z takiego schronienia korzystały także osoby niepełnosprawne lub te dotknięte trądem.

ADRA wspiera „zerową emisję netto”

ADRA wdraża także inicjatywy pozwalające osiągnąć tzw. poziom emisyjności Net Zero, czyli prawie zerową emisję gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka. Według badań klimatycznych NASA, gazy cieplarniane podnoszą poziom mórz, podwyższają temperaturę powierzchni Ziemi, zmniejszają akumulację śniegu i zwiększają prawdopodobieństwo susz i pożarów lasów. Agencja opublikowała także w 2021 roku przewodnik dotyczący redukcji emisji dwutlenku węgla i podzieliła się doświadczeniami zdobytymi podczas poprzednich konferencji COP26 i COP27.

Wiele oddziałów krajowych w ramach sieci ADRA podpisało już Climate Environmental Charter, która zawiera zestaw wytycznych dotyczących kierowania działaniami humanitarnymi w odpowiedzi na zmiany klimatu. W 2022 r. biura ADRA w Niemczech i Kanadzie były również częścią pilotażowego projektu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC) i EcoAct w celu ustanowienia Humanitarian Carbon Calculator. Wysiłek ten pomógł ADRA obliczyć emisje gazów z realizowanych projektów w różnych częściach świata.

– ADRA może stworzyć lepszą mapę drogową w celu zmniejszenia śladu węglowego w naszej działalności, dzieląc się naszą wiedzą z liderami COP28 i współpracując z rządami państw, partnerami, grupami wyznaniowymi, społecznościami i innymi organizacjami skoncentrowanymi na ochronie klimatu – powiedziała Carina Rolly, doradca ds. orzecznictwa przy ADRA w Niemczech.

Rola ADRA na COP28

5 grudnia: Emisja dwutlenku węgla w działalności organizacji humanitarnych. ADRA jest gospodarzem sesji tematycznej „Emisja dwutlenku węgla organizacji humanitarnych” podczas COP28. W trakcie tej sesji zajęto się odpowiedzialnością za świadome działania proekologiczne oraz tym, w jaki sposób biura i podmioty stosują metody redukcji emisji dwutlenku węgla. Sesja jest moderowana przez Carinę Rolly i obejmuje mówców: Anne Bergh, sekretarza generalnego Norweskiego Czerwonego Krzyża; Stephena Cornisha, dyrektora generalnego MSF-Szwajcaria; oraz Avish’a Raj’a, zastępcę dyrektora ds. programów ADRA Canada.

10 grudnia: Odporne i integracyjne systemy żywnościowe: wzmocnienie adaptacji do zmian klimatycznych dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. ADRA dołącza do organizacji World Vision i Welthungerhilfe, aby prowadzić panel „Odporne i integracyjne systemy żywnościowe: wzmocnienie adaptacji do zmian klimatycznych dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego”. Dyskusja panelowa będzie dotyczyła tego, w jaki sposób wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie zwiększa ryzyko niedożywienia wśród wrażliwych grup społecznych i mniejszych populacji. Moderatorem sesji będzie Rupa Mukerji, starszy doradca ds. adaptacji do zmian klimatu w organizacji Helvetas. Wśród panelistów znajdą się także Cem Özdemir, Minister ds. Żywności i Rolnictwa rządu niemieckiego; Elizabeth Gulugulu z organizacji African Youth Initiative on Climate Change; oraz McLarence Mandaza, Kierownik ds. Zmian kKimatycznych przy organizacji World Vision.

10 grudnia: Bezpieczeństwo żywnościowe: wstrząsy wywołane zmianą klimatu i reakcja humanitarna. Doradcy klimatyczni ADRA wezmą udział w panelu „Bezpieczeństwo żywnościowe: wstrząsy wywołane zmianą klimatu i reakcja humanitarna”. W trakcie sesji zostanie poruszony związek między bezpieczeństwem żywnościowym, zmianami klimatu i działaniami humanitarnymi. Dyskusja podkreśli znaczenie kreatywnych rozwiązań i strategii współpracy w celu sprostania tym złożonym wyzwaniom.

AAI