ADRA Polska – oferty pracy

Drodzy,

Z racji, że ADRA Polska zamierza tworzyć punkty pomocy uchodźcom przy zborach (w budynkach kościelnych), których głównym celem będzie wspieranie uchodźców zapomogami, doradztwem prawnym, pomocą psychologiczną oraz poprzez organizowanie zajęć dla dzieci (bez konieczności łączenia tych działań z udzielaniem noclegów i wyżywienia) pilnie poszukujemy wolontariuszy i pracowników chcących na terenie swojego zamieszkania lub w pobliżu pracować jako:

  1. Koordynatorzy lokalnych punktów pomocy uchodźcom,
  2. Koordynatorzy zajęć dla dzieci w powyższych lokalnych punktach,
  3. Tłumacze z ukraińsko/rosyjsko-polski,
  4. Prawnicy (doradztwo prawne),
  5. Psycholodzy i psychoterapeuci (pomoc psychologiczna).

Z racji, że prawie każdy zbór ma osoby zajmujące się dziećmi mamy nadzieję, że przynajmniej w tym obszarze znajdziemy pracowników czy wolontariuszy z lokalnych społeczności Kościoła.

Wymagania dla koordynatora zajęć dla dzieci

Zadania takiej osoby: odpowiedzialność za dzieci, organizuje adaptację i utrzymanie przestrzeni przyjaznej dzieciom, organizuje zajęcia związane z dziećmi i je realizuje oraz raportuje, preferowane umiejętność komunikacji w języku ukraińskim lub rosyjskim (idealnie gdy takie umiejętności miała jedna z dwóch osób) – tak czy inaczej potrzebujemy do tłumaczenia osoby jako wspierające punkt pomocowy.

Kwalifikacje: najlepiej osoba blisko związana z lokalną społecznością adwentystów ze względów bezpieczeństwa; najlepiej z co najmniej 4-5 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi; mile widziana: pedagogika, pedagogika specjalna lub inna; dużą zaletą jest znajomość ukraińskiego i rosyjskiego (warto szukać ze społeczności uchodźców), duża empatia do dzieci

Warunek konieczny: czysty raport policyjny dotyczący stosunku do dzieci.

Wymagania dla koordynatora punktu pomocy uchodźcom

Zadania takiej osoby: pozyskiwanie pracowników i wolontariuszy oraz nadzór nad ich pracą, zapewnienie ciągłości pracy punktu w tym zapewnienie beneficjentów, reprezentacja punktu na zewnątrz, raportowanie pracy punktu przełożonemu.

Kwalifikacje: umiejętność kierowania pracą ludzi i co najmniej dwuletnie doświadczenie w tym obszarze choćby w zakresie funkcji wolontaryjnych.

Wymagania dla tłumaczy

Zadania takiej osoby: tłumaczenie polskojęzycznej kadry beneficjentom.

Kwalifikacje: umiejętność posługiwania się językiem ukraińskim/rosyjskim i polskim.

W zakresie prawników i psychologów tutaj kryterium jest posiadania wykształcenia kierunkowego oraz posiadanie uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Wszystkie osoby chętne proszę zgłaszać się do koordynatora ds. wolontariatu: Karolina Wójcik-Kozłowska – kkozlowska@adra.pl – 535585254

Osoby zainteresowane powyższymi ofertami proszone są w zgłoszeniu podać w jakiej formie chciałyby współpracować: wolontariat, umowa zlecenie czy umowa o pracę (w jakim wymiarze godzinowym oraz w jakie dni tygodnia). Osoby zainteresowane współpracą odpłatną proszone są o wysłanie przy zgłoszeniu również swoje CV lub opisanie swojego doświadczenia zawodowo-wolontaryjnego w e-mailu.

Piotr Nowacki

Dyrektor ADRA Polska