Materiały uzupełniające – ADRA

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO KWARTALNIKA BIBLIJNEGO 3/2019″ el_width=”100″][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=XuwDRDWVVGM”][vc_column_text]

www.adra.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Okładka kwartalnika 3/2019 do osobistego studium biblijnego. [Przejdź na stronę kwartalnika]

Ci najmniejsi… Adwentyści dnia siódmego zostali powołani do głoszenia ewangelii wiecznej całemu światu (zob. Ap 14,6). Czyniąc to, jesteśmy posłuszni słowom Jezusa nakazującym czynienie ludzi Jego uczniami, chrzczenie ich oraz uczenie ich wszystkiego, co On nam przykazał (zob. Mt 28,19-20). Wśród tego, co On nam nakazał, jest także niesienie pomocy cierpiącym, uciskanym, ubogim, głodnym i uwięzionym.Gdy Jezus opowiedział przypowieść o dobrym Samarytaninie (zob. Łk 10,30-36), rzekł później słuchającym Go:— „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10,37).

Przedstawiając przyszłe wydarzenia, gdy podzieli wszystkie narody na dwie grupy, „jak pasterz odłącza owce od kozłów” (Mt 25,32), podkreślił, jak ważne jest pomaganie głodnym, chorym, nagim i uwięzionym:

— „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Mówiąc innymi słowy, obok głoszenia wielkich prawd o zbawieniu, świątyni, stanie umarłych i wieczności prawa Bożego, mamy wspierać potrzebujących. A czy może być lepszy sposób docierania do ludzi niż działanie na rzecz ich dobra? Ellen G. White napisała: „Tylko metoda Chrystusa w zdobywaniu ludzi może dać pożądane wyniki. Zbawiciel obcował z ludźmi jako Ten, kto pragnie dać im to, co najlepsze. Wykazywał zainteresowanie ich potrzebami, pomagał im i zdobywał ich zaufanie. Potem zapraszał ich:

— Pójdźcie za Mną”1.

Ktoś policzył, że Pismo Święte zawiera 2103 wersety, w których Bóg wyraża swoją szczególną troskę o ubogich i uciskanych. W porównaniu z innymi aspektami wiary, doktryny i chrześcijańskiego życia w ogólności, znaczenie odniesień dotyczących pomagania potrzebującym jest ogromne. Tak więc musimy bardzo poważnie podchodzić do niesienia ulgi w cierpieniu ludziom znajdującym się wokoło nas. Jednak nie zdejmuje to z nas obowiązku głoszenia ewangelii. Przeciwnie, pomaganie potrzebującym jest bowiem skutecznym sposobem pozyskiwania uczniów dla Jezusa.

Oczywiście dobrą rzeczą jest pomaganie ludziom dla samego pomagania. Powinniśmy wypełniać prawo (zob. Mi 6,8) po prostu dlatego, że jest to właściwe i dobre. Ale jeszcze lepiej jest, wypełniając prawo i pomagając ludziom w ich palących doczesnych potrzebach, jednocześnie objaśniać im powód nadziei naszej (zob. 1 P 3,15) — obietnicę życia wiecznego w Chrystusie.

Jezus uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, leczył trędowatych, a nawet wskrzeszał zmarłych. Ale wszyscy ci ludzie, którym pomagał, wkrótce i tak mieli umrzeć. Tak więc na dłuższą metę, bez względu na to, jakie dobro czynił dla ludzi w odpowiedzi na ich potrzeby, robił jeszcze coś więcej. Owszem, służył cierpiącym, ale także wzywał ich:

— Pójdź za Mną.

Dlatego i my powinniśmy pomagać cierpiącym, a potem wzywać ich, by poszli za Jezusem.

Czyniąc wysiłki na rzecz sprawiedliwości i dobra w świecie, niewątpliwie przygotowujemy nadejście Królestwa Bożego (zob. Łk 4,18-19) w sposób nie mniej wierny, stosowny i efektywny, niż opowiadając o nim. Gdy opiekujemy się ubogimi i uciskanymi, przynosimy chwałę i cześć Bogu (zob. Iz 58,6-10). Ale jeśli zaniedbujemy służenie zranionym, cierpiącym i złamanym na duchu, wówczas niewłaściwie reprezentujemy Boga (zob. Prz 14,31).

W tym kwartale przyjrzymy się temu, co Słowo Boże mówi (a mówi dużo) o naszym obowiązku pomagania potrzebującym znajdującym się wokół nas.

— „Darmo wzięliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Te słowa Jezusa mówią wszystko.

_______

Autorem Lekcji Biblijnych 3/2019 jest Jonathan Duffy. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora międzynarodowej Adry z siedzibą w mieście Silver Spring w amerykańskim stanie Maryland. Zanim został w 2008 roku dyrektorem australijskiej Adry, pracował jako dyrektor Sekretariatu Zdrowia przy Wydziale Południowopacyficznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie promocji zdrowia i w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency, czyli Adwentystyczna Organizacja Pomocy i Rozwoju) to międzynarodowa organizacja humanitarna, działająca z ramienia Kościoła adwentystycznego, której celem jest wspieranie rozwoju społecznego i jednostki, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz realizacja innych projektów społeczno-charytatywnych (przyp. red.).

_______

1 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 1997, wyd. V, s. 94.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]