Adwentyści na spotkaniu z prezydentem Portugalii.

António Amorim, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Portugalii, wziął udział w specjalnym spotkaniu z innymi przywódcami religijnymi w Pałacu Prezydenckim w Porto 9 marca 2021 r. Marcelo Rebelo de Sousa podziękował przedstawicielom denominacji religijnych za ich wkład społeczny.

2 KWIETNIA 2021 (NR 809) {EDU.ADVENTIST.ORG/OPR.DANIEL KLUSKA`}

Podczas wydarzenia prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa podkreślił, że docenia ogromny wkład wielu wspólnot religijnych w rozwój społeczeństwa Portugalii.

W ceremonii uczestniczyło siedemnaście wspólnot religijnych działających w Portugalii, w tym przedstawiciele wyznań chrześcijańskich oraz wyznań bahaickich, buddyjskich, hinduskich, żydowskich i muzułmańskich. Ceremonia była częścią programu rozpoczynającego drugą kadencję prezydenta de Sousy.

– Dziękujemy wszystkim, którzy urzeczywistniają jedną z podstawowych wolności zapisanych w naszej konstytucji: wolność religijną – powiedział de Sousa w swoim przemówieniu do przywódców religijnych. – Pluralizm charakteryzuje wolne, otwarte i demokratyczne społeczeństwo – zaznaczył.

De Sousa powiedział również, że – Portugalia ma wielki dług wobec wielu wyznań religijnych, ze względu na ich wkład w dziedzinę edukacji, zdrowia, dobroczynności społecznej i zarządzania kryzysowego, w tym wspólnej walki z pandemią – podkreślił prezydent.

– W ostatnim bolesnym i wyczerpującym roku, nasza nieustająca walka byłaby o wiele trudniejsza, gdyby nie Wasz wkład w kluczowe obszary życia społecznego – dodał De Sousa.

Wezwał także kościoły do ​​zaangażowania się w „konstruktywny dialog i jedność celów, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby bronić wolności, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Szczególnie jest to ważne w czasach, gdy podział i przypinanie różnych etykiet wydaje się takie atrakcyjne”.

– Słowami i czynami możecie pomagać w uspokajaniu ducha, przyjmowaniu ludzi o innych poglądach i wierzeniach – apelował do przywódców religijnych prezydent, zachęcając ich do dalszego zaangażowania.

– Włączenie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w takie spotkanie, jest uznaniem zaangażowania denominacji w obronę i promowanie wolności religijnej. Jest to zasada, która obejmuje prawo do praktykowania wiary zgodnie z własnym sumieniem oraz do jej zmiany, porzucenia a także dzielenia się swoimi przekonaniami. Wspiera również dialog międzyreligijny oparty na poszanowaniu różnic i publicznym wyrażaniu wiary – zauważają przywódcy Kościoła Adwentystów w Portugalii.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ma długą i owocną tradycję zaangażowania na rzecz wolności religijnej, dobrych stosunków z władzami i dialogu z innymi wspólnotami wyznaniowymi. Adwentyści rozumieją, że wolność religijna i sprawy publiczne są istotne dla jej misji i wkładu w rozwój społeczeństwa. Od 1978 r. Portugalski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej wspiera prawo każdego człowieka do swobodnego kultu i pozytywnych interakcji z innymi wyznaniami.

AAI