Adwentyści na spotkaniu z prezydentem Portugalii.

2 KWIETNIA 2021 (NR 809) [EDU.ADVENTIST.ORG/OPR.DANIEL KLUSKA]

António Amorim, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Portugalii, wziął udział w specjalnym spotkaniu z innymi przywódcami religijnymi w Pałacu Prezydenckim w Porto 9 marca 2021 r. Marcelo Rebelo de Sousa podziękował przedstawicielom denominacji religijnych za ich wkład społeczny.

Podczas wydarzenia prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa podkreślił, że docenia ogromny wkład wielu wspólnot religijnych w rozwój społeczeństwa Portugalii.

W ceremonii uczestniczyło siedemnaście wspólnot religijnych działających w Portugalii, w tym przedstawiciele wyznań chrześcijańskich oraz wyznań bahaickich, buddyjskich, hinduskich, żydowskich i muzułmańskich. Ceremonia była częścią programu rozpoczynającego drugą kadencję prezydenta de Sousy.

– Dziękujemy wszystkim, którzy urzeczywistniają jedną z podstawowych wolności zapisanych w naszej konstytucji: wolność religijną – powiedział de Sousa w swoim przemówieniu do przywódców religijnych. – Pluralizm charakteryzuje wolne, otwarte i demokratyczne społeczeństwo – zaznaczył.

De Sousa powiedział również, że – Portugalia ma wielki dług wobec wielu wyznań religijnych, ze względu na ich wkład w dziedzinę edukacji, zdrowia, dobroczynności społecznej i zarządzania kryzysowego, w tym wspólnej walki z pandemią – podkreślił prezydent.

– W ostatnim bolesnym i wyczerpującym roku, nasza nieustająca walka byłaby o wiele trudniejsza, gdyby nie Wasz wkład w kluczowe obszary życia społecznego – dodał De Sousa.

Wezwał także kościoły do ​​zaangażowania się w „konstruktywny dialog i jedność celów, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby bronić wolności, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Szczególnie jest to ważne w czasach, gdy podział i przypinanie różnych etykiet wydaje się takie atrakcyjne”.

– Słowami i czynami możecie pomagać w uspokajaniu ducha, przyjmowaniu ludzi o innych poglądach i wierzeniach – apelował do przywódców religijnych prezydent, zachęcając ich do dalszego zaangażowania.

– Włączenie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w takie spotkanie, jest uznaniem zaangażowania denominacji w obronę i promowanie wolności religijnej. Jest to zasada, która obejmuje prawo do praktykowania wiary zgodnie z własnym sumieniem oraz do jej zmiany, porzucenia a także dzielenia się swoimi przekonaniami. Wspiera również dialog międzyreligijny oparty na poszanowaniu różnic i publicznym wyrażaniu wiary – zauważają przywódcy Kościoła Adwentystów w Portugalii.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ma długą i owocną tradycję zaangażowania na rzecz wolności religijnej, dobrych stosunków z władzami i dialogu z innymi wspólnotami wyznaniowymi. Adwentyści rozumieją, że wolność religijna i sprawy publiczne są istotne dla jej misji i wkładu w rozwój społeczeństwa. Od 1978 r. Portugalski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej wspiera prawo każdego człowieka do swobodnego kultu i pozytywnych interakcji z innymi wyznaniami.

AAI