Adwentyści niosą pomoc krajom Afryki

Organizacje Adventist Health i ADRA połączyły siły, aby dotrzeć z pomocą medyczną do Ghany, Malawi, Namibii, Ugandy, Zambii i Republiki Konga. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 3 mln dolarów

27 PAŹDZIERNIKA 2021 (NR 837) {ADVENTIST REVIEW/OPR.DANIEL KLUSKA`}

Do Afryki zmierza już 6 kontenerów wypełnionych ogólnymi artykułami medycznymi, sprzętem ochrony osobistej, lekami, wyposażeniem sali operacyjnej i mobilnym sprzętem medycznym m.in. do badań na COVID-19.

Pandemia spowodowała, że zarówno duże, jak i małe placówki opieki zdrowotnej w różnych regionach Afryki, zostały sparaliżowane dużym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną. Dodatkowo niedobór szczepionek i wyzwania związane z dostępem do leczenia nie ułatwiają walki z wirusem.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy ADRA (Adwentystyczna Organizacja Pomocy i Rozwoju) nawiązała współpracę z wieloma agencjami rządowymi i władzami wielu krajów, aby przyspieszyć reagowanie w sytuacji kryzysowej walki z koronawirusem. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu ADRA pomoc uzyskało już prawie 20 mln. Ludzi z 96 krajów świata.

W samej Afryce celem organizacji jest zminimalizowanie zagrożenia rozwoju koronawirusa zapewniając szkolenia profilaktyczne, angażując się w życie lokalnych społeczności i dostarczanie pracownikom służby zdrowia środków opieki medycznej.

– ADRA reaguje na katastrofy od prawie 60 lat, kontynuując tym samym służbę wśród potrzebujących na całym świecie. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie współpraca z różnymi partnerami, m.in Adventist Health – zaznacza Alex Balint, Dyrektor ds. Współpracy w ADRA. – Dzięki ich hojnemu wkładowi pracownicy opieki medycznej w Afryce stojący na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem otrzymają niezbędny sprzęt – dodaje.

Agencja humanitarna będzie pomagać Adventist Health w dystrybucji materiałów medycznych po ich dotarciu do celu.

– Ta międzynarodowa inicjatywa jest częścią zobowiązania Adventist Health do angażowania się w pomoc potrzebującym i wskazywanie tym samym na Bożą miłość, która może dotrzeć do każdego kto potrzebuje pomocy w powrocie do zdrowia lub przywrócenia nadziei na lepsze jutro – powiedział John Schroer, szef Global Missions w Adventist Health.

AAI