Adwentyści o ataku na świecznik chanukowy w Sejmie

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej mówi stanowcze „nie” dla wszelkich przejawów agresji, ksenofobii oraz obrażania mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych.

Dnia 12 grudnia w budynku Sejmu doszło do niebywałego, jak na rangę tego miejsca, incydentu. Poseł Grzegorz Braun, z partii Konfederacja, przy pomocy włączonej gaśnicy proszkowej brutalnie przerwał uroczystość zapalania świec na świeczniku chanukowym w sejmowym hallu. Polityk zbezcześcił nie tylko żydowski symbol religijny, ale także zaatakował fizycznie broniącą go kobietę, przedstawicielkę społeczności żydowskiej w Polsce, kierując w jej twarz strumień proszku z gaśnicy, a tym samym narażając jej zdrowie na niebezpieczeństwo. A po tym przypuścił jeszcze brutalny atak z mównicy sejmowej na żydowskie wierzenia. Takie zdarzenia nie miały prawa się tam wydarzyć.

Obchody Święta Chanuki odbywają się w Sejmie od roku 2006. Są więc one już utrwaloną tradycją oraz wyrazem szacunku naszego narodu dla narodu żydowskiego i naszych wielowiekowych więzi. To również wyraz uznania dla obecności Żydów wśród nas – obecności, która została tak krwawo przerwana przez tragedię Holocaustu. Ta tragedia pozostaje ciągle krwawiącą raną nie tylko dla samego narodu żydowskiego, ale i dla naszego, bo połowa z zabitych to byli obywatele polscy. Dlatego pamięć o tym i o naszych wzajemnych więziach ma prawo być kultywowania w polskim parlamencie.

Na przestrzeni dziejów mniejszości religijne, narodowe i etniczne często bywały przedmiotem dyskryminacji i jawnego prześladowania. Dlatego należy się sprzeciwiać choćby najmniejszym przejawom nietolerancji religijnej i ksenofobii. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce i na świecie od wielu dziesiątek lat angażuje się w obronę wolności religijnej i religijnych mniejszości. Nasz Pan, Jezus Chrystus, powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani” (Mt 5,9). W świecie pełnym nienawiści i walki, podzielonym w wyniku ideologicznych sporów oraz militarnych konfliktów, adwentyści dnia siódmego, jako chrześcijanie oczekujący na powtórne przyjście Chrystusa, chcą działać na rzecz pokoju, wolności religijnej oraz poszanowania sprawiedliwości.

W tym świetle w imieniu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej potępiamy zachowanie posła Brauna.

Wyrażamy uznanie dla Marszałka Sejmu Szymona Hołowni i Prezydium Sejmu za zdecydowaną reakcję na ten gorszący incydent. 

Pragniemy też zapewnić całą społeczność żydowską w Polsce i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej o naszej z Wami solidarności. Dzielimy z Wami oburzenie i ból wywołane tym atakiem.

Apelujemy do obecnych w Sejmie partii politycznych, do poszczególnych posłanek i posłów, do Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz do wszystkich obywateli i obywatelek, którym bliskie są takie wartości, jak wolności religijna, szacunek do mniejszości religijnych i tolerancja – o zdecydowanie i na różne sposoby potępienie tego incydentu. Takie zachowanie nie ma prawa się powtórzyć.

Pastor Jarosław Dzięgielewski

Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Pastor Andrzej Siciński

Dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP