Adwentysta delegatem Komitetu Towarzystwa Biblijnego

Towarzystwo Biblijne w Polsce ma nowy Komitet Krajowy. Jego członkowie wybrali prezydium i prezesa. Został nim prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów.

6 KWIETNIA 2022 (NR 858) [TOWARZYSTWO BIBLIJNE W POLSCE / AAI]

Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Do jego kompetencji należy m.in. ustalanie kierunków działań i strategii rozwoju Towarzystwa oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem. W skład Komitetu Krajowego wchodzą delegaci Kościołów członkowskich Towarzystwa oraz dyrektor generalny tej organizacji.

Delegatami w kadencji 2022–2027 zostali:

 • ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki),
 • ks. sup. Józef Bartos (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),
 • pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy),
 • bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski),
 • pastor Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego),
 • ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany),
 • ks. dr Piotr Kosiński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny),
 • ks. Mariusz Łukaszewski (Kościół Polskokatolicki),
 • ks. dr Piotr Nowak (Kościół Zielonoświątkowy),
 • prezb. Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów)
 • ks. Paweł M. Michał Wąsowski (Kościół Starokatolicki Mariawitów).

W skład Komitetu Krajowego z urzędu wchodzi również dyrektor generalna Towarzystwa Jadwiga Zalisz.

Na posiedzeniu 5 kwietnia nowy Komitet Krajowy wybrał swoje prezydium. Prezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce został prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów, zaś wiceprezesami ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany) i ks. dr Piotr Kosiński (Kościół Prawosławny). Zgodnie ze statutem w skład prezydium wchodzi również dyrektor generalny Towarzystwa. Nowa pięcioletnia kadencja Komitetu Krajowego rozpocznie się 1 maja.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią. Współpracuje z Kościołami, ale nie jest związane z żadnym wyznaniem. Towarzystwo zrzesza jedenaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce.

AAI

Źródło: http://tb.org.pl/uncategorized/nowy-komitet-krajowy-towarzystwa-biblijnego/