Adwentystyczna pielęgniarka z ogólnokrajową nagrodą.

Rachel Sabolish, pielęgniarka z zakresu opieki paliatywnej w AdventHealth Porter w Kolorado (Stany Zjednoczone) otrzymała wyróżnienie „Magnet Nurse of the Year Award 2023” podczas niedawnej Krajowej Gali „Magnet” w Chicago.

14 LISTOPADA 2023 (NR 944) [Adventist Review | Opr. Daniel Kluska]

Nagroda ta była uznananiem jej wkładu w poprawę świadczenia opieki paliatywnej oraz wzmacniania roli pielęgniarek w opiece zdrowotnej. Według American Nurses Association, program wyróżnień „Magnet” nagradza organizacje na całym świecie, w których pielęgniarki i pielęgniarze skutecznie dopasowują swoją wiedzę pielęgniarską do poprawy wyników leczenia pacjentów.

Kiedy Sabolish rozpoczęła pracę w opiece paliatywnej, nie miała zamiaru tworzyć programów i nowych procedur. Jednak po kilku latach praktyki i dostrzeżeniu możliwości poprawy świadczenia opieki dostrzegła, że może mieć wpływ na poprawę jakości opieki nad pacjentem – zarówno w sferze ciała, umysłu, jak i ducha. Opieka paliatywna ma na celu poprawę jakości życia pacjentów cierpiących na poważne komplikacje zdrowotne zagrażające życiu lub nieuleczalne choroby.

Sabolish odegrała także kluczową rolę we wdrożeniu nowego procesu zapewniania szkoleń i wiedzy z zakresu opieki paliatywnej dla pielęgniarek opiekujących się umierającymi pacjentami, a także ich bliskimi.

Pasja Sabolish do ulepszania sposobu świadczenia opieki na końcu życia pacjenta skłoniła ją do stworzenia wielu modeli i programów świadczenia usług opieki paliatywnej, które są stosowane zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jeden z przykładów dotyczy początkowej fazy pandemii COVID-19. Sabolish zidentyfikowała wtedy potrzebę standaryzacji procesu, w którym krytycznie chorzy pacjenci mieli okazję podjąć decyzje dotyczące opieki nad nimi zdecydowanie wcześniej, zanim było już za późno. Zrewolucjonizowało to sposób, w jaki podejmowano decyzję o końcu życia pacjenta podczas pandemii, tworząc proces, który nadal jest wykorzystywany przez pielęgniarki opieki paliatywnej w całym kraju.

Rachel Sabolish (po lewej) dzieli swój moment z Jean Beckel, dyrektorem ds. jakości pielęgniarskiej w AdventHealth Porter. [Zdjęcie: AdventHealth]

Gdy nagle potrzebne są środki ratujące życie, trzeba podjąć wiele szybkich decyzji.. W 2022 roku wrażliwe podejście Sabolish do pracy w sytuacjach nagłych poprawiło komunikację między dostawcami różnego rodzaju opieki nad pacjentem. Wraz z kolegami z OIOM-u opracowała kryteria i definicje dla opcji przywrócenia tzw. zespołów opiekuńczych. Kategorie odpowiedzi na właściwy kod oznaczający poziom wymaganej opieki zostały ustandaryzowane, na nowo zdefiniowane i zmniejszone z 14 opcji do trzech.

Sabolish odegrała także kluczową rolę we wdrożeniu nowego procesu zapewniania szkoleń i wiedzy z zakresu opieki paliatywnej dla pielęgniarek opiekujących się umierającymi pacjentami, a także ich bliskimi. Zespół opieki paliatywnej opracował dla pacjentów specjalne procedury, umożliwiające im szybsze podejmowanie decyzji w zakresie dostępu do poziomu środków ratujących życie, z których pacjenci chcieliby korzystać. Inne jednostki opieki zdrowotnej na terenie kraju wdrożyły podobne programy w swoich komórkach.

– Jako praktykująca pielęgniarka ważne jest dla mnie, aby pracować i wzmacniać pielęgniarki na wszystkich poziomach ich kariery, świadczyć opiekę opartą na dowodach i badaniach zmniejszając tym samym ludzkie cierpienie – powiedziała Sabolish. – Dla pracujących ze mną pielęgniarek z AdventHealth Porter kluczowe jest podnoszenie jakości opieki nad pacjentem. Nie stanęłabym na tej scenie bez ich zrozumienia i wsparcia – dodaje.

AAI