Adwentystyczny Dzień Wolności Religijnej

W sobotę 25 stycznia w warszawskim kościele adwentystycznym przy ul. Foksal 8 obchodzono Dzień Wolności Religijnej.

18 LUTEGO 2020 (NR 744) `{`AAI / JACEK TURECKI / ZDJ.: KRZYSZTOF MAZUR`}`

Wolność religijna to prawo do zgodnego z sumieniem wyboru lub zmiany religii oraz do jej uzewnętrzniania samemu czy z innymi, prywatnie lub publicznie przez modlitwę, nabożeństwo, świadczenie, nauczanie, zachowywanie cotygodniowego dnia odpoczynku, stosownie do wszelkich wymogów własnej religii, z uznaniem dla takich samych praw innych ludzi.

– W celu obrony tak rozumianej wolności jesteśmy gotowi solidaryzować się w działaniach na jej rzecz ze wszystkimi, którzy ją tak samo rozumieją i popierają – powiedział w czasie nabożeństwa pastor Andrzej Siciński, dyrektor kościelnego Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej.

Według niego doświadczenie uczy, że ta wolność nie jest wieczna. Historia jest raczej pełna prześladowań, a nawet wojen na tle religijnym. Proroctwa biblijne też nie pozostawiają złudzeń ostrzegając, że prześladowania religijne powrócą.

– Dlatego właśnie Kościół adwentystów z uwagą śledzi wszystkie jej naruszenia lub naruszenia jej fundamentów, do których należą: rozdział Kościołów i religii od państwa, swoboda pełnienia przez związki wyznaniowe swoich funkcji religijnych oraz
równouprawnienie związków wyznaniowych – dodał Siciński.

Zgromadzeni, a wśród nich również przedstawiciele innych Kościołów i związków wyznaniowych, mogli usłyszeć przegląd wybranych wydarzeń minionego roku z Polski i świata, które wzbudziły zaniepokojenie adwentystów w obszarze wolności religijnej.

O wolności religijnej w słowie pozdrowień do zgromadzonych mówili również pastor Andrzej Bajeński, naczelny prezbiter Kościoła Zborów Chrystusowych w RP, oraz dr Hanna Machińska reprezentująca Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Wolność religijna to nie tylko dar, ale również powinność państwa, które powinno ją zapewnić swoim obywatelom – powiedziała dr Machińska. – W każdej sytuacji, kiedy dochodzi do naruszenia tej wolności Rzecznik Praw Obywatelskich pozostaje do dyspozycji obywateli.

Kazaniem w tym szczególnym dniu służył przewodniczący Kościoła adwentystów pastor Ryszard Jankowski. Mówił głównie o wolności duchowej w Chrystusie, wolności od grzechu, wolności wyboru.

Nabożeństwo zakończyły modlitwy o wolność religijną dla prześladowanych lub dyskryminowanych ze względów religijnych, pokojowe współistnienie ludzi różnych wyznań w ramach poszczególnych społeczeństw, wrażliwość władz na sprawy wolności religijnej i prawa mniejszości religijnych oraz o rodziny ofiar zamachów terrorystycznych powodowanych fanatyzmem religijnym.

Tego samego dnia podobne nabożeństwo odbyło się też w kościele adwentystycznym w Lublinie przy ul. Niecałej 4. Również z udziałem gości z innych wyznań. W szczególny sposób mówiono tam o problemach z wolnością religijną na wschodzie Ukrainy w związku z toczonymi tam walkami i trudną sytuacją polityczną.