Adwentystyczny nauczyciel zwolniony w Danii z powodu przekonań religijnych.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”13 MARCA 2019 (NR 688) `{`TED/TŁUM.: DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

Nauczyciel w szkole średniej w Danii, będący Adwentystą Dnia Siódmego, został zwolniony z pracy za odmowę udziału w „otartym dniu” szkoły, które miało odbyć się w sobotę. Nauczyciel został poparty przez Duńską Radę ds. Równego Traktowania.

Ich opinia, że ​​szkoła narusza ustawę o równym traktowaniu, trafiła na pierwsze strony gazet w kilku duńskich serwisach informacyjnych, takich jak Ankestyrelsen. Czołowy magazyn publikujący artykuły z zakresu etyki i religii „Kristeligt Dagblad” nawet opublikowała tę historię na pierwszej stronie.

Adwentystyczny nauczyciel wychowania fizycznego został poproszony o udział w imprezie otwartej, której celem była promocja szkoły. Ponieważ pozostawał on jedynym nauczycielem tego przedmiotu, dyrekcja szkoły zażądała jego obecności pomimo tego, że wiedzieli o jego przekonaniach religijnych.

Nauczyciel – którego nazwisko nie jest publikowane – podkreślił, że nigdy wcześniej jego nieobecność nie była problemem. Do tej pory zawsze znajdował zastępcę, który brał udział w wydarzeniu. Przygotowywał wcześniej dokładne wytyczne dla niego a uczniów klas starszych dokładnie instruował i zachęcał do pomocy nauczycielowi-zastępcy.

Cała sprawa trafiła do sądu. Kościół Adwentystów w Danii cały czas wspierał nauczyciela w trakcie całego procesu. Ostatecznie szkoła otrzymała 14 dni na wypłatę rekompensaty.

-Odczuwam ulgę, że sprawa została rozstrzygnięta na korzyść nauczyciela – powiedział pastor Thomas Müller, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Danii. – Ten werdykt będzie zachętą dla innych członków, aby pozostali wierni swoim przekonaniom. Sabat jest cennym darem i błogosławieństwem, którego powinniśmy bronić – dodał Müller.

Wolność religijna w Danii ma długą historię, ale istnieją pewne niejasności odnośnie ochrony praw mniejszości religijnych w miejscu pracy. – Sprawa ta jasno pokazała, że ​​pracodawcy muszą lepiej stosować się do respektowania przekonań i praktyk religijnych swoich pracowników – stwierdza Lasse Bech, dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Danii.

Bech zauważa jednak, że ​​wiele miejsc pracy w Danii promuje wartości dotyczące różnorodności religijnej i etnicznej. W większości przypadków instytucje i firmy potrafią wypracować kompromis w zakresie poszanowania wolności religijnej swoich pracowników. – Kilku pracodawców bywa mniej tolerancyjnych, ale rzadko zdarzają się przypadki, kiedy ktoś traci pracę – dodaje Bech.

TED

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]