Adwentystyczny uniwersytet organizuje pomoc psychologiczną online

Ze względu na globalną sytuację wywołaną pandemią COVID-19 i społeczną izolację, pracę zdalna, edukację dzieci w domu a także i bezrobocie, zdrowie psychiczne wielu osób uległo pogorszeniu. Brak fizycznego kontaktu z bliskimi i napływ informacji o nowych osobach zakażonych wirusem, powoduje ciągły niepokój, który może prowadzić do depresji.

13 CZERWCA 2021 (NR 816) {ADVENTIST.NEWS / OPR. DANIEL KLUSKA`}

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest teraz jednym z głównych zaburzeń dotykających ludzi na całym świecie. Taka sytuacja jest szczególnie uciążliwa dla osób, które już walczą z tą niewidzialną chorobą. Pandemia podwoiła poziom stresu a ten wpłynął na zdolność wykonywania codziennych zadań, niszcząc relacje z rodziną i przyjaciółmi a także pogarszając efektywność zawodową.

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, Adwentystyczny Uniwersytet Unii Peruwiańskiej – Universidad Peruana Unión (UPeU) – i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Peru, opracowali projekt o nazwie „Oido amigo”, który polega na zapewnieniu wszystkim ludziom bezpłatnego wirtualnego poradnictwa i pomocy psychologicznej. Ma to być sposób na radzenie sobie z kryzysem zdrowotnym wywołanym pandemią COVID-19.

Przygotowano specjalną, wirtualną platformę: upeu.edu.pe/oidoamigo, gdzie zespół złożony z 96 psychologów-wolontariuszy i stażystów studiujących na piątym roku na kierunku psychologii w UPeU zapewniają opiekę psychologiczną i bezpłatne porady przez telefon.

W ramach zespołu psychologów-wolontariuszy, 20 to psychologowie na stałe współpracujący z Sekretariatem Kobiet Diecezji Północnej Kościoła Adwentystów w Peru. W ten sposób UPEU stara się przyczynić do poprawy samopoczucia psychicznego ogółu społeczeństwa i nieść nadzieję w dobie obecnego kryzysu.

AAI