Adwentystyczny uniwersytet w Brazylii otworzył pierwsze muzeum archeologii biblijnej w Ameryce Południowej

Muzeum zgromadziło eksponaty z różnych epok potwierdzające prawdziwość Pisma Świętego. Na otwarciu nie zabrakło darczyńców, lokalnych władz a także dr Rodrigo Silvy, twórcy projektu.

19 LISTOPADA 2023 (NR 947) [www.revistaadventista.com.br | Opr. Daniel Kluska]

Wstęgę przecięto podczas uroczystej ceremonii a pierwsza wycieczka po muzeum należała do gości honorowych. W trakcie tego wyjątkowego dnia odbyło się jeszcze sześć sesji, a wszystkie wyprzedały się w ciągu czterech minut. – To miejsce nie służy tylko do odwiedzania, ale do doświadczenia Boga – powiedział podczas prezentacji otwierającej spotkanie dr Silva.

Światło dla innych

Symbol i logo muzeum to lampa oliwna, jeden z najczęściej używanych przedmiotów w starożytności. Podobnie jak lampa, która miała dawać światło, podobnie MAB ma być światłem Słowa Bożego dla wszystkich ludzi. – Wraz z powstaniem tego muzeum misja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pozwala dodać tekstom Pisma Świętego więcej znaczenia. To wszystko ma służyć nam jako punkt odniesienia, abyśmy mogli prowadzić pełniejsze wiary życie – powiedział Gilberto Kassab, sekretarz ds. Relacji Instytucjonalnych stanu São Paulo.

Ponadto, MAB wnosi nową perspektywę dla tych, którzy już znają Biblię. – Eksponaty muzealne pokazują przekrój starożytnego Wschodu z okresu biblijnego, co pozwala ludziom doświadczać Biblię w trójwymiarowy sposób, co dodatkowo wzmacnia ich wiarę – wyjaśnił dr Silva.

Program inauguracji muzeum był transmitowany na żywo w serwisie YouTube.

Muzeum wykorzystuje wiedzę biblijną także w sposób naukowy, co pozwala np. zachęcić studentów uniwersytetu do rozwijania krytycznego myślenia. – Posiadanie muzeum, które ceni Biblię i łączy ją z nauką, jest dla naszej uczelni wielkim osiągnięciem – podkreślił Martin Kuhn, przewodniczący kampusu szkoły.

Biblijny ogród

Odwiedziny MAB to jak wejście w tunel czasu. Z około 3000 oryginalnych eksponatów i dziesiątek replik, wystawa opowiada ponad 4000 lat historii za pomocą osi czasu, która dzieli fazy od wczesnej epoki brązu do okresu bizantyjskiego. – Pomyśleliśmy o budynku muzeum jak o elastycznym worku, gdzie kolekcja jest ważniejsza niż sama architektura – powiedział Thiago Pontes, architekt projektu.

Dużą część muzeum stanowią także ekspozycje zewnętrzne [Fot. www.revistaadventista.com.br]

Odwiedzający znajdą tam replikę podłogi Świątyni Jerozolimskiej z czasów Jezusa. Jest to unikalny eksponat w Brazylii, a dwie pozostałe znajdują się tylko w Izraelu. Oprócz tego artefaktu, w ekspozycji wyróżnia się także starożytna cegła z pismem klinowym, która ma wielkie znaczenie, ponieważ wspomina o królu Nabuchodonozorze, odpowiedzialnym za podbój Judy, zniszczenie świątyni w Jerozolimie i uprowadzenie ludu Izraela do niewoli w Babilonie w 609 r. p.n.e.

Eksponaty muzealne pochodzą z okresu 2000 r. p.n.e. i zostały zebrane z całego świata, w tym z Izraela, Egiptu, Jordanii i niektórych krajów europejskich. Zapewnienie im właściwej ochrony w trakcie ekspozycji jest niezwykle trudne. – Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nasze eksponaty były zabezpieczone z wszelką starannością tak, aby np. ekspozycja na światło nie była dla nich zagrożeniem – podkreśla Sergio Micael, historyk muzeum.

Świątynna podłoga z czasów biblijnych [Fot. www.revistaadventista.com.br]

Oprócz części wewnętrznej, MAB posiada również Ogród Biblijny, w którym znajdują się różne gatunki drzew i przedmioty o biblijnym znaczeniu. Znajdziemy tam np. winorośl, symbolizujące krew Chrystusa, młyn do zboża, który pozwala przygotować chleb – ciało Chrystusa czy także tłocznię oliwną, jako symbol Ducha Świętego. Choć ta część ekspozycji nie była częścią pierwotnego projektu, teraz ma tą samą wagę jak eksponaty wewnątrz muzeum.

Więcej niż tylko wizyta

Dla Elizabeth Laffranchi, która jest nauczycielką i jedną z darczyńców, MAB ma znaczenie nie tylko edukacyjne, ale także duchowe. – Dzieci, a czasami nawet dorośli, muszą zobaczyć coś konkretnego, aby uwierzyć w naszego cudownego Boga i w historię ludu Bożego. Dlatego tak bardzo zależało mi na powstaniu tego miejsca – podkreśla.

AAI