Adwentystyczny Uniwersytet we Friedensau świętuje 125 lat działalności

11 lutego 2024 r. biblioteka uniwersytecka otworzy swoje podwoje dla zwiedzających wystawę „125 lat Friedensau”.

31 STYCZNIA 2024 (NR 979) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Uniwersytet adwentystyczny we Friedensau wkrótce będzie obchodził 125. rocznicę powstania. Założony w 1899 roku jako szkoła misyjna, dziś kontynuuje tradycję jako uznana przez państwo instytucja edukacyjna pod auspicjami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na uczelni można uzyskać tytuł licencjata i magistra na kierunkach teologicznych oraz nauk społecznych.

Przez cały rok we Friedensau odbędzie się szereg specjalnych wydarzeń związanych z jubileuszem. Pierwsze wydarzenie odbyło się już w niedzielę 14 stycznia 2024 r. w bibliotece uniwersyteckiej. Dr Johannes Hartlapp, czołowy ekspert w dziedzinie historii Friedensau i historii Kościoła, który od wielu lat jest związany z instytucją, przeczytał kilka fragmentów z Kroniki Friedensau.

Kolejne wydarzenie odbędzie się w niedzielę 11 lutego. Tego dnia w bibliotece uniwersytetu otwarta zostanie wystawa „125 lat Friedensau”. Na dużych ścianach wystawowych podzielonych na dziesięcioletnie okresy, zawisną grafiki przedstawiające rozwój i zmiany we Friedensau od jego założenia do dnia dzisiejszego.

Historia Fridensau

Adwentystyczny Uniwersytet we Friedensau jest miejscem edukacji od 1899 roku. 19 listopada tego roku powstała Szkoła Przemysłowo-Misyjna, rozpoczynająca działalność z zaledwie siedmioma uczniami w bardzo skromnych warunkach. Szkoła mieściła się w starym młynie nad rzeką Ihle.

W ciągu następnych dziesięciu lat powstał zespół dużych budynków dydaktycznych i mieszkalnych, które do dziś stanowią krajobraz kampusu. Zbudowano również sanatorium, warsztaty i fabrykę żywności, zgodnie z holistycznym modelem pedagogicznym szkoły. Obiekty te zapewniały zarówno praktyczne możliwości nauczania, jak i sposób na zarabianie pieniędzy. Przed I wojną światową z oferowanych możliwości szkoleniowych korzystało do 250 osób rocznie.

Podczas I wojny światowej Ministerstwo Wojny utworzyło w budynkach szpital wojskowy. Dopiero w 1919 r. można było wznowić szkolenia, które w kolejnych latach rozszerzono o nowe kursy: szkołę gospodarstwa domowego, szkołę przygotowawczą dla pielęgniarek, kursy na poziomie średnim z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz kursy biznesowe a nawet kurs opieki nad dziećmi.

W 1923 r. nazwa instytucji została zmieniona na Seminarium Misyjne Friedensau. W 1930 r. seminarium otrzymało akredytację państwową od starosty Magdeburga dla kursów ekonomii domowej i biznesu.

Okres nazistowski przyniósł wiele ograniczeń, których kulminacją było zamknięcie seminarium podczas II wojny światowej. Ponownie budynki dydaktyczne zostały wykorzystane do opieki nad chorymi i rannymi żołnierzami, najpierw przez Wehrmacht a następnie, od 1945 r., przez armię radziecką.

Dzięki wstawiennictwu Erharda Hübenera, ministra-prezydenta Saksonii-Anhalt, radziecka administracja wojskowa zezwoliła na ponowne otwarcie szkoły w 1947 roku. Tym samym seminarium we Friedensau stało się pierwszą i jedyną kościelną placówką szkoleniową, której zezwolono na wznowienie działalności dydaktycznej w sowieckiej strefie okupacyjnej.

W okresie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) rząd Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED) zezwolił jedynie na szkolenie pracowników kościelnych. Oprócz szkoleń dla pastorów, organizowano również roczne kursy dla diakonów. W 1981 r. wysokie standardy i jakość szkolenia doprowadziły do nadania nowej nazwy Seminarium Teologiczne Friedensau. Dwa lata później Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego akredytowała seminarium jako szkołę wyższą. Począwszy od lat osiemdziesiątych, studenci z innych krajów socjalistycznych Europy Wschodniej i Afryki mogli być szkoleni w placówce jako pastorzy.

15 września 1990 r., na mocy decyzji Rady Ministrów NRD, Seminarium Teologiczne stało się uniwersytetem akredytowanym przez państwo. Później obok Szkoły Teologicznej utworzono Szkołę Nauk Społecznych, która od 1992 r. oferuje kursy dyplomowe i magisterskie z teologii.

Obecnie Uniwersytet Adwentystyczny Friedensau, jako zorientowana akademicko, prowadzona przez kościół uczelnia, posiada wszelkie kwalifikacje uniwersyteckie. Friedensau jest uznanym miejscem stypendialnym i prowadzi współpracę badawczą z instytucjami na wielu kontynentach.

AAI