Akredytacja dla adwentystycznej uczelni

Na przełomie lutego i marca odbyła się w Podkowie Leśnej wizyta komisji akredytacyjnej AAA (Adventist Accrediting Association). Komisja przybyła w celu sprawdzenia rozwoju uczelni oraz wdrożenia zaleceń z poprzedniej wizyty komisji w roku 2019.

7 MAJA 2023 (NR 896) [ŁUKASZ ROMANOWSKI]

Przygotowania na wizytę komisji trwają szereg miesięcy. Wszystko zaczyna się od sprawdzenia zaleceń komisji i opracowania programu ich wdrożenia. Pod koniec każdego roku obowiązkowo należy złożyć sprawozdanie z wykonanej pracy. Po rozpoczęciu trzeciego roku okresu akredytacji należy przygotować sprawozdanie pełne, obejmujące także założenia funkcjonowania szkoły we wszystkich dwunastu obszarach działalności i przygotować wszystkie materiały, potwierdzające podjęte kroki, wraz z kadrą i studentami, z którymi członkowie komisji będą prowadzić rozmowy.

W tym roku doszły jeszcze dodatkowe sprawozdania związane z zakończeniem przyjęcia w poczet specjalności WSTH nowych programów: zarządzanie i nauczanie języka angielskiego.

Wizyty przebiegła pomyślnie i komisja wydała pozytywną opinię o wykonanej przez WSTH pracy. W kwietniu Komitet Generalnej Konferencji ds. Edukacji podjął decyzję o przedłużeniu akredytacji Szkoły na kolejne 3 lata oraz zatwierdzeniu nowych specjalności. 

Warto dodać, że WSTH jest objęta procesem akredytacji od 2005 r. Zaś fakt jej posiadania pozwala studentom i absolwentom Szkoły na podjęcie studiów na innych uczelniach adwentystycznych na świecie. Studenci mogą ubiegać się o kontynuację podjętych studiów w przypadku np. zmiany miejsca zamieszkania, a absolwenci mogą podjąć studia magisterskie. W każdej uczelni adwentystycznej ich dyplomy będą uznane właśnie dzięki temu, że Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna posiada akredytację.

Łukasz Romanowski