Andrews Univeristy: Oświadczenie na temat zwierzchnictwa w Kościele

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wydział Seminarium Teologicznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy Andrews Univeristy przygotował oświadczenie na temat biblijnej koncepcji zwierzchnictwa w Kościele. Dokument otwiera deklaracja potwierdzającą, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus.

Wykładowcy z największej amerykańskiej adwentystycznej uczelni przygotowali siedmiostronicowe studium zatytułowane: „Na temat wyjątkowego zwierzchnictwa Chrystusa w Kościele” (On the Unique Headship of Christ in the Church). Dokument odgłosowany przez Seminarium Teologiczne Andrews Univeristy ma stać się teologicznym drogowskazem dla światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w toczącej się debacie na temat przywództwa.

– Jestem podekscytowany, że mogę przedstawić Kościołowi to biblijno-teologiczne studium, które podkreśla znaczenie unikalnego przywództwa Chrystusa w Kościele” – podkreślił dziekan seminarium Jiri Moskala.

Dokument otwiera jednoznaczna deklaracja potwierdzającą, że głową Kościoła oraz jego zwierzchnikiem jest Jezus Chrystus.

„Podczas gdy w Kościele istnieje uzasadnione przywództwo, żaden człowiek nie może przypisywać sobie roli zwierzchnika Kościoła” – czytamy w dokumencie. „Jako głowa Kościoła, Chrystus zapewnia najwyższy przejaw Bożej miłości, demonstrując i broniąc Bożego moralnego rządu miłości, a tym samym pokonując fałszywy rząd uzurpacji „władcy tego świata”.

Oświadczenie dotyka również biblijnego zrozumienia roli kobiet i mężczyzn w Kościele.

Ponieważ Chrystus jest Mężem Kościoła (metaforycznej Oblubienicy Chrystusa), członkowie Kościoła nie mogą być sami w sobie Mężami Kościoła, ale zbiorowo – zarówno mężczyźni, jak i kobiety – są Oblubienicą Chrystusa” – czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie przygotowane oświadczenie potwierdza, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę równymi w Ogrodzie Eden, i że Bóg pragnie przywrócenia tej równości.

„Mimo, że niektóre interpretacje Księgi Rodzaju 3.15 wskazują na po-upadkowe zakłócenie przed-upadkowego egalitarnego ideału, to jednak Biblia konsekwentnie wzywa nas z powrotem do pierwotnego Bożego planu pełnej równości pozbawionej hierarchii (Pnp 7.10; Iz 65.17,25; Rdz 1.29-30)” – czytamy w oświadczeniu.

„Pisma Pawła,  choć często źle rozumiane (2 Piotra 3.16), podtrzymują ten model (Ef 5.21-23),  potwierdzając wraz z resztą Pisma Świętego ewangeliczny ideał ostatecznego przywrócenia modelu z Eden (por. Mt 19.8; 2 Kor 5.17; Ga 3.28). Ellen White również podkreśla ten odkupieńczy paradygmat: „Kobieta powinna zająć pozycję, która została jej pierwotnie przeznaczona przez Boga, jako równa swojemu mężowi” (Chrześcijański Dom)” – czytamy w oświadczeniu.

Jiri Moskala podkreślił, że wierzy iż przygotowane oświadczenie pomoże w zakończeniu niektórych podziałów pomiędzy członkami Kościoła.

„Modlę się o to, aby ten dokument miał jednoczący wpływ na Kościół” – zaznaczył.

Dokument nie odnosi się do zagadnienia ordynacji kobiet, które w ostatnim czasie jest źródłem podziału pomiędzy niektórymi członkami Kościoła. Niewykluczone, że zagadnienie to będzie przedmiotem głosowania podczas Sesji Generalnej Konferencji w San Antonio (Teksas, Stany Zjednoczone), która odbędzie się w lipcu 2015 roku.

Kliknij, aby zapoznać się z pełną treścią dokumenty (w języku angielskim).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Silver Spring, Maryland, USA … `{`Andrew McChesney, Adventist Review; oprac. D. Maikowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]