Apel kierownictwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Ukrainie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Odezwa kierownictwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Ukrainie w związku z ostatnimi politycznymi wydarzeniami w kraju.

Bracia i Siostry, Członkowie jednej ogólnoświatowej Bożej Rodziny.

W tych dniach zaostrzenia politycznego kryzysu w kraju i pogorszenia stosunków z Federacją Rosyjską jeszcze bardzie są aktualne słowa Pana Jezusa Chrystusa: „Pokój zastawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (J 14,27).

Chcemy przede wszystkim życzyć Wam, Waszym bliskim oraz całej naszej Ukraińskiej Rodzinie, tego prawdziwego Bożego pokoju i spokoju. Nasz Kościół razem z innymi konfesjami oraz religijnymi organizacjami zawsze występował za pokojowym rozwiązaniem konfliktu, za niedopuszczaniem do przemocy oraz łamania praw człowieka, za jednością naszego Narodu oraz za terytorialną  całością Ukrainy.

Cierpimy razem z naszymi współobywatelami, nie pozostając obojętnymi na tą trudną sytuację i oferując osobom cierpiącym emocjonalną, psychologiczną oraz – w miarę naszych możliwości – materialną pomoc.

Jednocześnie chcemy jeszcze raz przypomnieć o wspaniałej nadziei, którą mamy w Bogu oraz obietnicy rychłego powrotu Jezusa na nasz świat, o Jego niezmiennych obietnicach ratunku i pomocy.

Apeluję do wszystkich członków Kościoła o zastosowanie się do poniższych wytycznych:

1. Gorliwie módlmy się do Boga o pokojowe rozwiązanie sytuacji. Łączmy się w modlitwach w naszych domach, budynkach kościelnych i duchowych centrach. Pamiętajmy, że modlitwa nie jest domeną osób słabych i bezbronnych, ale bezpośrednią relacją z Panem Wszechświata, który niejednokrotnie odpowiadał na prośby swoich dzieci, niwecząc plany wojskowe możnych tego świata i zmieniając bieg historii.

2. Nie pozwalajmy sobie na zbyt emocjonalne i  nieprzemyślane wypowiedzi z powodu sytuacji, która obecnie ma miejsce. Biorąc pod uwagę, że nasi bracia i siostry znajdują się we wszystkich zakątkach Ukrainy, na Krymie, a także w Rosji, jak i w większości krajów świata  wstrzymujmy się od działań, które powodują rozpalanie wrogości, agresji oraz przemocy. Zachowajmy spokój i nie poddawajmy się panice.

3. Pamiętajmy o zasadach Kościoła również w trakcie konfliktów, w tym zbrojnych. Pamiętajmy, że zadanie i misja wszystkich prawdziwie wierzących Panu, to pragnienie pokoju, dążenie do pokoju i czynienie pokoju poprzez troskę o wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

4. Musimy uświadomić sobie, że prawdziwe chrześcijaństwo objawia się w odpowiedzialnym wykonywaniu obywatelskich obowiązków i lojalności wobec władzy. W jaki sposób uczciwi obywatele, adwentyści mogą służyć swojemu krajowi, nie łamiąc przy tym Bożych przykazań? W czasie pokoju mają prawo korzystać z alternatywnej służby. W czasie wojny członkowie Kościoła, których powołano do wojska przy powszechnej mobilizacji, nie biorą udziału w aktach przemocy i rozlewu krwi. Adwentyści proszą o umożliwienie pełnienia służby bez konieczności używania broni, odpowiednio do ich religijnych przekonań.

5. Liczymy na wielkie miłosierdzie Boże wobec naszego Narodu oraz wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę. Modlimy się o niedopuszczenie do wojny,  o ukorzenie się ludzi przed Bogiem, który jedynie może powstrzymać złośliwe,  które niosą zniszczenie, ból i śmierć. Modlimy się o mądrość Bożą dla władz  naszego kraju, oraz innych państw, które  zaangażowały się w powstały konflikt.

Niech Pan was błogosławi! Zaufaj Panu z całego swojego serca …  a On prostować będzie twoje ścieżki (Przyp. Sal. 3, 5-6.).

Z życzeniami pokoju i łaski,

Wiktor Aleksiejenko, Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Ukrainie

Maksym Krupski,  dyrektor Sekretariatu Kontaktów Publicznych

Kijów, 2 marca 2014 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Kijów, Ukraina `{`tłum. W. Bostan`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]