Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dwudziestego dziewiątego czerwca światowi przywódcy adwentystyczni zwrócili się z nadzwyczajną „odezwą o jedność” do terenowych jednostek Kościoła, które podjęły lub zamierzają podjąć niezależne działania dotyczące ordynacji kobiet na urząd pastora. Odezwę wystosowano w odpowiedzi na kroki poczynione przez kilka adwentystycznych unii, w tym dwie północnoamerykańskie.

Unie, główne jednostki administracyjne światowej Generalnej Konferencji, deklarowały poparcie ordynacji kobiet, a nawet gotowość podjęcia niezależnych działań, które by doprowadziły do jej wdrożenia na ich terenie. Kościół adwentystyczny nie ordynuje obecnie kobiet do służby duszpasterskiej na skutek odnośnych głosowań przeprowadzonych podczas obrad Generalnej Konferencji w roku 1990 i 1995, kiedy kwestia ta była tematem przewodnim dyskusji delegatów z całego świata.

Członkowie Generalnej Konferencji, którą tworzy grupa czterdziestu wysokich przywódców Kościoła – w tym przewodniczący trzynastu światowych wydziałów, pełniący zarazem rolę wiceprzewodniczących Generalnej Konferencji – przygotowali i jednogłośnie przyjęli odezwę, która rozpoczyna się od zwrócenia uwagi na ostatnie regionalne posunięcia i (lub) propozycje, a także przypomnienia uniom oraz wszystkim wyznawcom, że Kościół obecnie rozpatruje kwestię ordynacji, czego efekty poznamy w 2014 roku. Wówczas, jak podaje dokument, Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji – najwyższy organ podczas pięcioletnich okresów pomiędzy obradami Generalnej Konferencji – zadecyduje, czy w sprawie tej wydać dalsze zalecenia z racji LX Sesji Generalnej Konferencji, która odbędzie się w lipcu 2015 roku w San Antonio w Teksasie.

Do tego czasu, czytamy, „zmiana lub modyfikacja praktyki ordynacji ma charakter ogólnoświatowy i wymaga decyzji organu reprezentującego cały Kościół”.

Dokument stwierdza, że „jeśli unia wprowadzi inną praktykę ordynacji, reszta wyznawców uzna, że unia chce odmówić światowemu Kościołowi decyzyjności w tej sprawie i podążać w innym kierunku. Działania tego rodzaju, podejmowane akurat wtedy, gdy światowy Kościół analizuje i dyskutuje ten problem, uprzedzają proces i decyzję, które mogą z tego wyniknąć”.

Przywódcy zwrócili uwagę na kolegialne podejście do kluczowych decyzji, cechujące linię postępowania Adwentystów Dnia Siódmego od początku powstania Kościoła w 1863 roku. „Jedność funkcjonowania organizacji Kościoła adwentystycznego zasadza się na wspólnym zobowiązaniu się wszystkich jednostek organizacyjnych do kolektywnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących całej wspólnoty adwentystycznej, a także przyjęcie tych decyzji jako autorytatywnych. Realizowanie przez unię innego kierunku działań świadczy o odrzuceniu tej zasady, kluczowej w życiu Kościoła”.

Jednocześnie „członkowie Generalnej Konferencji zachęcają i zapraszają unie do wzięcia udziału w globalnym pochylaniu się nad zagadnieniem ordynacji. Analiza ta jest zakrojonym na największą skalę, najgruntowniejszym dotychczasowym zbadaniem przez Kościół tej problematyki. Wcześniejsze analizy dokonywane były przez komisje, teraz po raz pierwszy dokonają ich wszystkie trzynaście wydziałów Kościoła”.

Przywódcy przyznają, że kwestia ordynacji kobiet to bardzo ważny temat dla wielu adwentystów: „Wiemy, że w łonie naszego Kościoła istnieją krańcowo różne poglądy na temat ordynacji kobiet na urząd pastorski. Wiemy też, że upływ czasu bez pozytywnych rozstrzygnięć może rodzić frustrację oraz utratę wiary w możliwość znalezienia w porę satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania”.

Światowi przywódcy adwentystyczni oświadczyli jednak, że „gorąco apelują” do odnośnych unii o:

–        stosowanie się do decyzji światowego Kościoła;

–        unikanie wszelkich niezależnych kroków wbrew decyzjom powziętym przez cały Kościół w roku 1990 i 1995;

–        informowanie wyznawców – dla dobra całej adwentystycznej wspólnoty – o następstwach niezależnych poczynań;

–        aktywne angażowanie się w wyznaczoną ogólnoświatową debatę na temat praktyki ordynacji; raport z debaty pojawi się w 2014 i 2015 roku.

Z dniem 31 grudnia 2010 roku Kościół Adwentystów Dnia Siódmego miał 60 unii właściwych i 59 unii-pól misyjnych. Kościół adwentystyczny, założony w 1863 roku jako Generalna Konferencja, zrzesza 17 mln ochrzczonych wyznawców i działa w 209 krajach i terytoriach zależnych. Wedle szacunków, co tydzień na nabożeństwa adwentystyczne uczęszcza około 30 mln ludzi.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”3165,3166,3167,3168″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Battle Creek, Michigan, USA … `{`Mark Kellner /Adventist World/ANN, tłum. Jarosław Kamiński / www.adwentysci.waw.pl`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]