|

Bądź solidarny w potrzebie – informacje

O czym marzysz? Natalia marzyła o protezach nóg. Krzyś – o operacji stóp, wtedy mógłby chodzić. Weronika – o nowym wózku inwalidzkim. Ewa – o tym, by mieć za co ogrzać mieszkanie w zimie, chociaż pokoje dzieci. Spójrz na życie ich oczami i Bądź Solidarny w Potrzebie.

Zobacz aktualności związane z tym projektem »

Wpłać swój dar na konto zbiórki publicznej:

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
54 1240 1994 1111 0010 3162 7042 z dopiskiem „Bądź solidarny w Potrzebie”

Zachęcamy do skorzystania z szybkiego przelewu on-line.

Ubóstwo w Polsce jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Dotyka ono coraz większą liczbę ludzi. Od wielu lat pomagamy osobom dotkniętym ubóstwem. Naszym głównym celem jest wspieranie ludzi w potrzebie – przede wszystkim tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnej, często krytycznej sytuacji życiowej. Niestety, z roku na rok zwiększa się liczba biednych, chorych, zrozpaczonych – potrzebujących pomocy. Otrzymujemy wiele listów od zdesperowanych osób i z coraz większym trudem odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie.

Na czym polega projekt Bądź Solidarny w Potrzebie

Za zgodą oraz pod ścisłą kontrolą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP prowadzimy zbiórkę publiczną dla potrzebujących. Pieniądze z tej zbiórki stanowią fundusz pomocy osobom, które zgodnie z naszą procedurą wewnętrzną wystąpią z prośbą o wsparcie. Projekt ten zakłada konkretną pomoc dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Udzielamy pomocy przede wszystkim tym, którzy wyczerpali już możliwości wsparcia ze strony instytucji państwowych. Pomagamy w sfinansowaniu bądź dofinansowaniu: badań lekarskich, leczenia (w tym leków, rehabilitacji czy transportu związanego z leczeniem), zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, środków czystości, środków higienicznych, opatrunkowych lub dietetycznych. Udzielamy pomocy tym, których sytuacja nie pozwala na zakup opału na zimę czy opłacenie rachunków za energię, gaz lub czynsz. W ramach projektu BĄDŹ SOLIDARNY W POTRZEBIE organizujemy również koncerty charytatywne (szczególnie na rzecz chorych dzieci) – wówczas wpłaty dokonywane są z imiennym dopiskiem. Wspieramy najczęściej rodziny wielodzietne, samotne matki, ludzi chorych, starszych, ofiary wypadków i katastrof naturalnych.

W 2019 roku objęliśmy pomocą 920 osób!

W jakim zakresie udzielamy pomocy

Chrześcijańska Służba Charytatywna na miarę swoich możliwości pomaga ludziom w potrzebie przez:

a) sfinansowanie i dofinansowanie:

  • badań lekarskich
  • leczenia, rehabilitacji i transportu związanego z leczeniem
  • leków, sprzętu medycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego
  • środków czystości, środków higienicznych, opatrunkowych i dietetycznych
  • opału

b) uiszczenie opłat za energię elektryczną, gaz i czynsz

c) organizowanie koncertów charytatywnych (szczególnie na rzecz chorych dzieci) – wówczas wpłaty na konto zbiórki publicznej dokonywane są z imiennym dopiskiem

Regulamin przyznawania pomocy przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną z dn. 18.04.2012 r. »

Jak weryfikujemy wartość i potrzebę udzielenia pomocy

Gwarantujemy wydatkowanie pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem. Nigdy nie przekazujemy ich potrzebującym do ręki. Po dokładnej weryfikacji wskazanych przez beneficjenta potrzeb (często połączonej z wizją lokalną oraz zasięgnięciem opinii lokalnego miejskiego czy gminnego ośrodka pomocy społecznej) podejmujemy decyzję o zakresie udzielanej pomocy. Zakupy czy też usługi świadczone są zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem wsparcia. W celu obniżenia kosztów transportu większości zakupów dokonują filie Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania potrzebującego. Ponadto staramy się kupować jak najtaniej – bez naliczenia marży lub z dużym rabatem cenowym. Cała akcja realizowana jest głównie przez zaangażowanych wolontariuszy, którzy za poświęcony czas nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Przejdź na stronę internetową projektu: