Bielsk Podlaski

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drodzy Siostry i Bracia, Wyznawcy naszego Kościoła w Polsce!

W okręgu podlaskim na wschodzie Polski, w odległości 50 kilometrów na południe od Białegostoku znajduje się Bielsk Podlaski. W tym ok. 30-tysięcznym mieście mamy zbór liczący 34 osoby. Może to niewiele, ale osoby te są niezwykle energicznymi i oddanymi sprawie Bożej wyznawcami, a zbór rozwija się bardzo dynamicznie. W mieście, gdzie Kościół prawosławny ma swoje cerkwie, a Kościoły protestanckie piękne domy modlitwy, nasi wyznawcy nie mają stałego miejsca zgromadzeń. Spotykają się w wynajętych salach, korzystając z uprzejmości innych denominacji religijnych.

Aktywność zboru jest wielostronna, tak w zakresie zdrowia, jak i działalności pomocowej, charytatywnej. Jednak przede wszystkim wyznawcy zaangażowani są w niesieniu Dobrej Nowiny naszego Zbawiciela. Chcielibyśmy ułatwić im tę pracę i służbę poprzez zagwarantowanie stosownego lokalu – domu modlitwy, gdzie mogliby wielbić Boga i służyć mieszkańcom tego interesującego kulturowo miasta. Obecnie mamy ok. 250 tysięcy złotych, ale to niewiele w dzisiejszych czasach. Zatem modlimy się i zbieramy fundusze.

Wasza hojność, Drodzy, może przyspieszyć realizację marzeń tego zboru. Będziemy wdzięczni za każdy złożony dar podczas tej trzynastej soboty kwartału oraz ewentualne dalsze zainteresowanie tym projektem.
Jednocześnie informuję, że zgodnie ze zwyczajem zebrane dary z trzynastej soboty dzielone są na dwie części, tj. na potrzeby Kościoła krajowego oraz na misję zagraniczną.

Jednym z projektów zagranicznych jest budowa ośrodka szkoleniowego dla młodzieży w Mongolii, gdzie znajduje się pole misyjne naszego Kościoła. Dlatego jeśli ktoś z Was, Drodzy, chciałby złożyć dar na jeden z tych wymienionych celów, powinien złożyć go w kopercie z odpowiednim dopiskiem, na jaki cel składa. W przeciwnym razie dary rozdzielone zostaną na dwie równe części.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam, Waszą wrażliwość na Jego dzieło, a jako Diecezja Wschodnia wyrażamy już teraz naszą wdzięczność wszystkim zborom naszego Kościoła w Polsce za dar, jaki zechcecie złożyć.

Z wyrazami szacunku i życzeniami błogosławieństw Bożych dla Was i Waszych rodzin pozostaje –

pastor Mirosław Karauda
Przewodniczący Diecezji Wschodniej

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]