Biuletyn “Chronimy zdrowie” – wydanie październikowe!