30.09 – LEKCJA 14 (3/2017) – Chlubienie się z krzyża