Camp dla osób niesłyszących w Ghanie, okazją do bliskiej integracji

W dniach 26-31 grudnia na terenie adwentystycznego liceum w Agonie w Ghanie, odbyło się już siódme spotkanie integracyjne przeznaczone dla osób niesłyszących. Organizatorem wydarzenia była Diecezja Północna Kościoła Adwentystów w Ghanie (NGUC).

22 STYCZNIA 2024 (NR 975) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Spotkanie zgromadziło 93 osoby z sześciu zborów założonych przez osoby niedosłyszące. Wydarzenie to, będące kontynuacją tradycji zapoczątkowanej w 2014 r., stało się już stałym elementem kalendarza wydarzeń kościelnych w Ghanie. Liderami odpowiedzialnymi za program spotkania byli pastorzy Paul Danquah i Henry Afoakwa, dyrektorzy Sekretariatu Osób Szczególnej Opieki z dwóch Diecezji Kościoła Adwentystów w Ghanie.

Głównym mówcą spotkania był Jallah Karbah, dyrektor departamentu Osób Szczególnej Opieki w Wydziale Afryki Środkowo-zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Tematem przewodnim spotkania było hasło „Miłość rodzi miłość”. Czerpiąc z tekstów biblijnych, Karbah podkreślał charakter czystej, Bożej miłości do człowieka i prawdziwej wiary w Chrystusa, używając analogii, które podkreślały znaczenie każdej osoby w społeczności chrześcijańskiej.

Wpływ wydarzenia na uczestników stał się jeszcze wyraźniejszy, dzięki uroczystości chrztu w której udział wzięło 14 osób. Tegoroczny program obejmował występy niesłyszącego chóru a także zespołu teatralnego, którzy wykorzystali język migowy, aby przekazać porywające przesłania o wzajemnym szacunku i akceptacji. Wydarzenie oferowało również bardzo potrzebne sesje wykładów, m.in. dla małżeństw osób niesłyszących.

– Dzięki organizowaniu takich spotkań zauważyliśmy, że coraz więcej osób niesłyszących bierze później aktywnie udział w życiu swoich lokalnych zborów – zaznacza Afoakwa. – Nic tak nie jednoczy naszych Kościołów jak wspólne działanie w różnorodności. Bóg ma dla każdego swoje miejsce w Jego Kościele i takie spotkania nas w tym utwierdzają – dodaje.

AAI