Centrum edukacyjne „KOMPAS” – oferty pracy

Centrum Edukacyjne „KOMPAS” zrzeszające żłobek, przedszkole oraz szkołę podstawową poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

PSYCHOLOG

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dziecka.
 • Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień ucznia.
 • Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, barier w życiu społecznym.
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Inicjowanie i prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych.
 • Interweniowanie w kryzysowych sytuacjach dotyczących rozwoju i stanu psychicznego dziecka.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Mile widziane  doświadczenie w pracy z dziećmi

CO OFERUJEMY

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • Przyjazną atmosferę w pracy

CV można przesyłać do na adres: agata.rubak@kompas.org.pl

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzieli Dyrektor Centrum Edukacyjnego „KOMPAS” Agata Rubak pod numerem telefonu +48 787431711.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie.
 • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych.
 • Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • Prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe/podyplomowe
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Mile widziane  doświadczenie w pracy z dziećmi

CO OFERUJEMY

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Dodatkowe ubezpieczenie grupowe
 • Przyjazną atmosferę w pracy

CV można przesyłać do na adres: agata.rubak@kompas.org.pl

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzieli Dyrektor Centrum Edukacyjnego „KOMPAS” Agata Rubak pod numerem telefonu +48 787431711.

Media