Chrzest – Zalecenia Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 roku

Instrukcja przeprowadzenia uroczystości chrztu
w warunkach epidemii

 1. Katechumen, tak jak wszyscy inni uczestnicy nabożeństwa,  powinien mieć zasłonięte usta i nos.
 2. Przebieralnia powinna zostać zorganizowana w takim pomieszczeniu, aby zarówno katechumeni, jak i osoby im asystujące mogli zachować dystans 2 m.
 3. Podczas przebierania się katechumena, ze względu na możliwą potrzebę skrócenia dystansu, powinna mu w tym asystować, dla ewentualnej pomocy, raczej osoba, z którą mieszka, niż diakon czy diakonisa.
 4. Ze względu na konieczny bliski kontakt, jaki ma miejsce w basenie chrzcielnym pomiędzy katechumenem a osobą zanurzającą (pastorem lub starszym zboru), osoby te winny powstrzymać się w tym miejscu od rozmawiania ze sobą czy przemawiania do uczestników uroczystości. Formułę chrzcielną powinna wypowiadać inna osoba niż zanurzający (tak jak na kampie).  Podczas chrztu osoba zanurzająca powinna mieć również zasłonięte usta i nos. Po opuszczeniu baptysterium przez katechumena zanurzający, już sam, jeszcze z baptysterium może skierować krótkie przemówienie do uczestników.
 5. Zarówno katechumen, jak o osoba zanurzająca, a także asystujący przy wejściu i wyjściu z baptysterium diakoni – powinni mieć założone rękawiczki.
 6. Po zanurzeniu nie powinno być żadnych uścisków. Katechumen i zanurzający powinni jak najszybciej opuścić basen chrzcielny, unikając dotykania dłońmi twarzy.
 7. Nie ma informacji, że wspólne przebywanie w wodzie samo w sobie może stanowić zagrożenie zakażeniem: https://portal.abczdrowie.pl/koronawirus-w-wodzie-czy-mozna-sie-zarazic-przez-picie-wody-albo-kapiel-w-basenie-wyjasnia-dr-sutkowski
 8. Wyznanie wiary – zgodnie z jedną z możliwości przedstawionych w  Prawie  zborowym – powinno zostać złożone przed radą zboru. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której podczas nabożeństwa obok siebie stałoby kilku katechumenów, nawet jeśli mieliby zasłonięte usta i nosy.
 9. Wyznanie wiary najlepiej przeprowadzać w jego skróconej formie, a katechumeni i wszyscy inni uczestnicy uroczystości powinni zachowywać między sobą dystans 2 m.   
 10. Dystans 2 m od siebie powinny również zachować  osoby modlące się podczas modlitwy poświęcającej oraz modlitwy o dary Ducha.
 11. Bezpieczny dystans należy zachować także podczas składania życzeń i wręczania kwiatów. Nie należy podawać rąk i wymieniać uścisków.

         

           Zarząd Kościoła Adwentystów
                     Dnia Siódmego w RP