ChSCh 1,5% – Informator

                                                                                                                     Warszawa, 14.01.2024.

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie

W imieniu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej pragnę podziękować tym wszystkim, którzy
w minionym roku wsparli nasze działania przekazując 1,5 % podatku. To bardzo ważne źródło finasowania prowadzonej przez nas pomocy do ludzi potrzebujących, zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i doczesnej. Tysiące osób było odbiorcami prowadzonych działań. Także dzięki Twojemu wsparciu, mogliśmy realizować programy pomocy dla osób chorych, cierpiących, dla ubogich rodzin, czy tych, którzy stracili swój dobytek w pożarach.

W 2024 roku będziemy kontynuować dotychczasowe projekty, stosownie do otrzymanych środków. Pragniemy zwiększyć ilość osób, do których dotrzemy z pomocą, ponieważ rośnie liczba potrzebujących, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji i kierują do nas swe prośby. Są to niejednokrotnie osoby z naszego Kościoła, ale oczywiście także i z innych środowisk i społeczności. Chcemy w mądry i właściwy sposób pożytkować otrzymane środki dla dobra ludzi i na Bożą chwałę. Pomaganie także jest misją i pragniemy jako Organizacja Pożytku Publicznego działająca z ramienia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, realizować Boże powołanie.

Jak możesz pomóc?

W bieżącym roku bardzo liczymy na Twoje wsparcie i odpisanie 1,5% podatku na działalność Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Te środki pozwolą na realizację najważniejszych projektów oraz wsparcie prawdziwie potrzebujących. To będzie Twoja pomoc dla bliźniego.

Wystarczy, że podasz nasz numer KRS w zeznaniu podatkowym: 0000 220 518

Uczyń tak osobiście oraz zachęć do tego innych. Ta forma pomocy nic nie kosztuje, a może dać wiele nadziei przeżywającym trudy codzienności.

Przygotowaliśmy dla ciebie gotowe formularze i programy, które ułatwią Ci rozliczenie podatku: https://bliskoserca.pl/1-procent-podatku

Każdej osobie, która w tym roku zdecyduje o przekazaniu 1,5 % podatku, aby mieć swój udział
w działaniach dobroczynnych Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, serdecznie dziękujemy!

Z braterskim pozdrowieniem,

Piotr Stachurski
Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej  

Prosimy o odczytanie listu przed Zborem, wywieszenie plakatu oraz rozpowszechnienie przesłanych wizytówek.