ChSCh – Bądź solidarny w potrzebie (apel)

Bieda groźna jak epidemia

Drodzy Współwyznawcy i Przyjaciele!

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Chrześcijańska Służba Charytatywna – Blisko Serca uruchamia zbiórkę w ramach projektu „Bądź Solidarny w Potrzebie”, która pozwoli na doraźną pomoc osobom, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.

Skutki obecnie panującej epidemii to nie tylko bezpośrednie zakażenia zdrowotne. Oczywistą konsekwencją jest fakt, że ludzie z wielu branż (w tym nasi współwyznawcy) pozbawiani są pracy bądź nie mogą kontynuować swojej działalności, co w efekcie doprowadzi wielu do biedy. Osoby te pozostając w domu, tracą środki do życia – nie mają pieniędzy na żywność, opłacenie rachunków, leki czy środki higieniczne. Pracownicy z dnia na dzień tracą pracę, pozostając z niczym.

Właśnie z myślą o takich osobach pragniemy zebrać środki, które pozwolą im na przetrwanie tego trudnego czasu. Zebrane fundusze posłużą na zakup paczek żywnościowych, które wolontariusze będą dostarczać do ludzi znajdujących się w potrzebie, jak również na zakup środków medycznych i higienicznych, środków czystości czy też opłatę rachunków. Pragniemy też zaopatrzyć wolontariuszy, którzy będą pracować w terenie i kontaktować się z osobami liczącymi na naszą pomoc, w środki bezpieczeństwa takie jak: rękawiczki, maseczki czy środki do dezynfekcji.

Eksperci są zgodni co do tego, że nadchodzi najpoważniejszy kryzys gospodarczy od 2008 roku, być może głębszy niż wtedy. Ucierpi wiele osób, a my chcemy być gotowi na to, aby udzielić im pomocy.

Dlatego serdecznie apelujemy do wszystkich tych, którzy są chętni wesprzeć tą inicjatywę i przekazać dobrowolny dar na konto projektu „Bądź Solidarny W Potrzebie”.

Wielu z nas ma dobrą sytuację w postaci stabilnej pracy w branży, która nie jest zagrożona zamknięciem, oszczędności, dobra materialne czy nawet nieruchomości i może właśnie teraz przyszedł czas, by dać od siebie cząstkę dla tych, którzy żyli od wypłaty do wypłaty, a obecnie pozostali bez środków do życia i nadziei na poprawę sytuacji.

Ludzie na całym świecie jednoczą się w różnorodnych akcjach pomocowych – szyją maseczki, przekazują prywatne środki dla służby zdrowia, firmy ofiarowują nieodpłatnie potrzebne produkty do szpitali, co jest bardzo budujące. Tym bardziej my – chrześcijanie, powinniśmy jednoczyć się wspierając osoby, które znajdą się w poważnych tarapatach.

„A władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę”. 2 Kor 9,8

Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca.

Osoby chętne wesprzeć powyższy projekt, proszone są o wpłaty na rachunek bankowy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Banku Pekao S.A.:

54 1240 1994 1111 0010 3162 7042

Z dopiskiem: „Darowizna na Bądź Solidarny w Potrzebie – koronawirus”

Z braterskimi pozdrowieniami,

Paweł Lazar
Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej