Dary 13 soboty – 10 października

(proszę odczytać okólnik przed złożeniem darów w czasie II cz. nabożeństwa)

Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

Umiłowani w Chrystusie!

Drogie Siostry i Bracia

W imieniu Zarządu Diecezji Południowej, pragnę przekazać całej Rodzinie Adwentowej w Polsce najserdeczniejsze, braterskie pozdrowienia!

Dzisiejsza kolekta podczas Szkoły Sobotniej dotyczy darów 13 soboty i  jest przeniesiona z marca tego roku ( z powodu covid-19 ).

 Wspomoże realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich realizowany przez Wydział Intereuropejski, który dotyczy czterech przedsięwzięć.

Drugi projekt – dotyczy rozbudowy Domu Modlitwy w Czechowicach-Dziedzicach – który prowadzi Diecezja Południowa Kościoła w Polsce oraz tamtejszy Zbór.

     Obecnie miejsce, w którym zgromadza się zbór w Czechowicach-Dziedzicach, nie jest już wystarczające dla jego potrzeb. Dlatego będziemy wdzięczni za każdą złożoną przez was złotówkę, i niech ten złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności Bogu.

  „A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków” (Hebr. 13,20.21).

Przewodniczący Diecezji Południowej

brat w Chrystusie Marek Jankowski

Jak złożyć dary
Dary zostaną zebrane podczas drugiej części nabożeństwa. Należy w tym celu przygotować koperty lub zebrać dary w przeznaczonym do tego celu koszyku.
Dar na „Rozbudowę Domu Modlitwy w Czechowicach” można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Południowej 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108 z dopiskiem „Rozbudowa Domu Modlitwy w Czechowicach-Dziedzicach”

Media