Dary 13. soboty 27.09.2014 r.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę”. (2 Koryntian 9,8)

Umiłowani w Chrystusie!

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Przysyłam najlepsze braterskie pozdrowienie z Diecezji Południowej, jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w Chrystusie możemy być jedną rodziną.

Dzisiaj w tym dniu kończymy trzeci kwartał i tradycyjnie zbieramy dary trzynastej soboty, które w tym roku zostaną przeznaczone na wsparcie pewnych projektów misyjnych za granicą,  a konkretnie będzie to: budowa Domu Modlitwy w Kazaniu (Rosja), szkół w Czerkasach i we Lwowie (Ukraina), kompleksu edukacyjnego w Dniepropietrowsku (Ukraina) oraz szkoły średniej w Winnicy (Ukraina), są to miejsca które potrzebują wielkich inwestycji i naszego wsparcia. Mamy również krajowy projekt, którym jest budowa Domu Modlitwy w Chrzanowie.

Chrzanów to 40-tysięczne miasto powiatowe położone w zachodniej Małopolsce, między Krakowem a Katowicami. Początki ruchu adwentowego na Ziemi Chrzanowskiej sięgają końca lat dwudziestych XX wieku, natomiast zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego został powołany w roku 1930. Obecnie miejsce, w którym zgromadza się zbór, nie jest już wystarczające dla jego potrzeb, poza tym stanowi własność prywatną. Z tych przyczyn w 2011 r. zbór podjął decyzję o budowie obiektu kościoła w Chrzanowie. Od 3 lat zbierane są przez członków zboru fundusze, dzięki którym dokonano zakupu nieruchomości pod budowę kościoła w centrum Chrzanowa. Lokalizacja ta, w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych, może bardzo pozytywnie wpływać na działania ewangelizacyjne miejscowego zboru.

Na dzień dzisiejszy zbór w Balinie dysponuje pewną kwotą na budowę Domu Modlitwy, ale kwota ta nie jest wystarczająca na zamierzoną inwestycję, dlatego zwracamy się do Was, Bracia i Siostry, z gorącą prośbą o wsparcie tego dzieła na chwałę Naszego Boga.

Dzisiejsze dary będą podzielone po 50% na misję krajową i zagraniczną. Istnieje również możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt. W takim przypadku proszę to uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem, że dotyczy on budowy Domu Modlitwy w Chrzanowie lub misji zagranicznej.

Serdecznie dziękuję za złożone dary oraz życzę wielu Bożych łask i obfitych błogosławieństw.

Wasz Brat w Chrystusie

Przewodniczący Diecezji Południowej

pastor Wasyl Bostan

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Okólnik – Chrzanów 2014[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]