Dary 13. soboty – 28 IX 2013

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

DARY 13.  SOBOTY – 28 WRZEŚNIA 2013 ROKU

 „…Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją jako dar ofiarny dla Pana…” (2 Mojż 35.5)

 Umiłowani  w Chrystusie!

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Przesyłam najlepsze, braterskie pozdrowienia z Diecezji Zachodniej. Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu, że należę do Jego Rodziny, do Kościoła, któremu zostało powierzone dzieło zwiastowania Ewangelii.

Każdy z nas może mieć w tym swój udział w tym ostatnim przesłaniu, które Bóg kieruje do mieszkańców naszej planety. Dużą rolę w tym odgrywają nasze domy modlitwy, które są tzw. „centrami misyjnymi”. Nie tylko są to miejsca wielbienia naszego Boga, ale prowadzona jest w nich różnego rodzaju działalność ewangelizacyjna. Oprócz wykładów biblijnych prowadzona jest działalność promująca zdrowy styl życia, między innymi kluby zdrowia, służba charytatywna. Jednym z takich obiektów jest Dom Modlitwy w Bolesławcu, który wymaga jednak przeprowadzenia poważnego remontu. Wyznawcy zboru, choć oddani i poświęceni sprawie Bożej, sami nie są w stanie sfinansować niezbędnych prac.

Od pewnego czasu w naszym kraju jest przyjęty bardzo dobry zwyczaj, który nazywam „braterstwem zborów”. Polega on na tym, że wszystkie zbory w naszym kraju w każdą 13. sobotę składają się na projekty krajowe  i  światowe. Pragnę dzisiaj zaprosić Was do złożenia daru na rzecz Domu Modlitwy w Bolesławcu oraz na projekty misyjne na terenie Wydziału Intereuropejskiego – w tym Kościół dla Romów w Bułgarii, Kościół i Ośrodek Pomocy dla Cudzoziemców w Portugalii oraz pomoc studentom w Czechach i Słowacji.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, zwracam się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe remontu Domu Modlitwy w Bolesławcu. Niech złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności za wszelkie otrzymane Boże błogosławieństwa. Zebrane dary będą budować poczucie przynależności do jednej Bożej Rodziny, której głową jest Chrystus. Świadomość wspólnoty i więzi w rodzinie adwentowej jest niezwykle ważna, nie tylko dla wierzących w Bolesławcu, ale również dla samych ofiarodawców, którzy dzieląc się z drugimi przysparzają sami sobie wiele Bożych błogosławieństw i osiągają szczególną radość.

Pragnę poinformować, że złożone dary zostaną w równej części podzielone przez skarbnika zboru na dwa projekty. Jest jednak możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt. W takim przypadku, proszę to uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem, że dotyczy on remontu Domu Modlitwy w Bolesławcu, z dopiskiem na kopercie „Bolesławiec” lub projektu misyjnego w Wydziale Intereuropejskim.

Serdecznie dziękuję za złożone dary oraz życzę wiele Bożych łask i obfitych błogosławieństw.

Przewodniczący Diecezji Zachodniej
Ryszard Jankowski

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Dary 13. soboty – 28 IX 2013[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]